What is the Nordic Story?

September 7, 2016


Nordiske verdier og nordisk design mottar stigende internasjonal oppmerksomhet, ikke minst innenfor arkitektur og byutvikling. Nordisk Ministerråd har med programmet Nordic Built Cities satt fokus på hvordan vi i Norden arbeider med å utvikle smarte, attraktive og bæredyktige byrom og løsninger. Samtidig arbeides det for å skape en felles nordisk fortelling, som skal innkapsle de verdier som vi bygger de nordiske samfunn på.

Nordic Innovation, som er en del av Nordisk Ministerråd, vil sammen med designer og arkitekt Gary Bates og brandekspert Tobias Grut legge opp til en dialog om hva den nordiske fortelling bør inneholde og hvordan vi kan bruke fortellingen internasjonalt.


Tilbake til nyheter