Nordic Innovation

September 15, 2016


Nordic Innovation, som er en del av Nordisk Ministerråd, vil sammen med arkitekterne Gary Bates og Louise Fiil Hansen samt Gaute Hagerup fra Innovation Norway (TB) legge opp til en dialog om hva den nordiske fortelling bør inneholde og hvordan vi kan bruke fortellingen internasjonalt.


Tilbake til nyheter