VisitOSLO, Oslo Regionen og Oslo Business Region

August 22, 2016


Det er nesten vanskelig å ta innover seg, for alle oss som tråler byens nye arkitektur og gater, vi som deltar på en av de 5.000 årlige konsertene, som jobber i noen av verdens mest nyskapende bedrifter – at verden ikke kjenner oss. Men slik er det altså. Oslo er en ukjent perle i internasjonal sammenheng.

Nær 1.000 personer fra offentlig og privat sektor har sammen utarbeidet Osloregionens internasjonale profileringsstrategi. Nå lanseres verktøykassen; gratis og åpen for alle i regionen som vil være on-brand i utviklingen av Oslo.

Oslo skal posisjoneres som en ung, banebrytende storby på den internasjonale arenaen, og bli kjent som verdens beste kompakte by.

Elementer fra programmet:

  • Hva betyr verdiene av Oslo; banebrytende, berikende og ekte, for ditt arbeid?
  • Hvordan blir du en digital pioner?
  • Har du et prosjekt med internasjonalt potensiale som fortjener en større lyskaster?

For å følge opp profileringsstrategien er det opprettet en merkevareallianse mellom Oslo Business Region, VisitOSLO og Osloregionen. Merkevarealliansen skal samarbeide med andre offentlige og private aktører for å sette Oslo på kartet og skape et stoltere Oslo.

VisitOSLO: Bente Bratland Holm, Adm. dir.

Oslo Business Region: Marit Høvik Hartmann, Kommunikasjons- og markedsdirektør

Osloregionen: Øyvind Såtvedt, Direktør


Tilbake til nyheter