HALOGEN. og A-lab

September 20, 2016


Scenario Masterplan: 

A-lab vil i samarbeid med designere utvikle helt nye dataverktøy som kan revolusjonere hvordan vi driver masterplanning. Tenk deg at du kan mate en datamaskin med alle viktige kriterier for kvalitet i en ny bydel – fra støynivå til dagslys, fra luftkvalitet til avstand til nærmeste ferske brød, og fra parkeringskapasitet til knutepunkttilknytning. Maskinen kombinerer dette med kompleks informasjon fra internett og gir deg hundre forslag til utforming av stedet. Når du vekter prioriteringene dine annerledes, lager den hundre andre forslag. Hva er potensialet i dette verktøyet, og hva slags innsikter og analyser trenger brukeren? I denne sammenhengen er “brukeren” beslutningstakerne rundt prosjektbordet – utvikler, kommune og arkitekt.

Scenario Mikroplan:

Med 30 mål nye balkonger i Oslo hvert år spiller det en stor rolle for miljøet om balkongene er grønne og i bruk eller grå og tomme. Hva skal til for at folk med svarte fingre skal ha grønne balkonger store deler av året? Hva skal til for at balkongen brukes som oppholdsrom? Brukerne her er balkongeiere, men også boligutviklere. Dette innovasjonsprosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet og Doga.

Halogen sparker a-lab i rompa, og a-lab tvinger Halogen til å være konkrete for å finne faktiske løsninger. Så får vi høre hva byforskeren sier – Er brukerdreven innovasjon bare fluff?

Program:

Innovasjon må skje utenfor komfortsonen! To cases fra mikro- og makroskala

Julie Sjøwall Oftedal, strategisk leder, a-lab arkitekter

Brukerdrevet innsikt ved hjelp av tjenestedesign – mer enn fluff?

Lillian Olsen, CEO Halogen

Paneldebatt: Hvor gyldig og hvor brukbar er brukerinnsikten?

Lillian Olsen, Halogen, CEO Halogen

Julie Sjøwall Oftedal, innovasjon i A-lab

Bengt Andersen, sosialantropolog og byforsker ved HIOA

Lillian Olsen Halogen              Julie SO

Tilbake til nyheter