Tøyen Boligbyggelag

August 29, 2017


Sammen gjenoppdager vi den norske samvirkebaserte boligbyggelagstradisjonen for utvikling av rimelige boliger, bedre nabolag og en mer demokratisk by.

Oslo skal skape en mer inkluderende by for alle. Men hva med boligtilbud? Er det for alle?

Gjennom en interaktiv breakout-session skal Tøyen Boligbyggelag (TBBL) se nærmere på dette, fortelle hvem de er, og hvorfor de er i gang med å etablere et nytt sosialt boligbyggelag.

Boligbyggelagene er tuftet på en stolt norsk samvirketradisjon og har vært sentrale i norsk sosial boligutvikling. I dag fremstår de som ordinære markedsaktører frakoblet sosiale formål.

TBBL vil gjenskape den originale boligbyggelagsmodellen i en kontemporær ramme for kostnadsbasert, deltakende og inkluderende boligbygging, og utfordrer med dette en utbygger- og markedsstyrte bolig- og byutvikling.

De vil se på muligheter i eksisterende bygningsmasse, på uutnyttede tomter og i utviklingsområder som Hovinbyen.


Tilbake til nyheter