Susan Crawford

June 6, 2016


Hun var spesialassistent for president Barack Obamas vitenskaps-, teknologi- og innovasjonspolitikk (2009) og var i overgangsfasen mellom Bush- og Obama-administrasjonene leder med delt ansvar for overtakelsen av FCC. Hun var også styremedlem i borgermester Michael Bloombergs Rådstyret for Teknologi og Innovasjon og er i dag medlem av borgermester Bill de Balsios Broadband Task Force (New York). Utdanning: Yale Universitet, B.A., dr. juris.


Tilbake til nyheter