Osloregionen

August 22, 2016


Men omfattende satsing på jernbane gir redusert nytte hvis den ikke følges opp med en bypolitikk som kanaliserer hovedtyngen av fremtidige arbeidsplasser og boliger til områder nær stasjonene. Store arbeidsplasser, både offentlige og private, skal helst ha kort gangavstand fra kollektivknutepunkter i sentrum av byen. Dette øker arbeidsplassenes attraktivitet i et regionalt arbeidsmarked, gir gode rammer for redusert bilbruk både lokalt og regionalt og skaper liv i byen. Til tross for høye mål og mye kunnskap om disse sammenhengene, lokaliseres både private og offentlige virksomheter ofte for usentralt og bilbasert. Hva er de viktigste forklaringene på dette, og hva kan vi gjøre med det?

 

Møteleder: Osloregionen v/fagsjef Grethe Salvesvold

Deltakere:

Ordfører Tage Pettersen, Moss kommune

Prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter, Rom eiendom

Jomar Lygre Langeland, Siv.ing

 


Tilbake til nyheter