SPACEGROUP

August 22, 2016


Parallellsesjonen undersøker gjenbruk av transportinfrastruktur til nye formål, hvordan bysykling er i ferd med å endre Oslo og forslag til alternativbruk av Oslo`s veier og parkeringsplasser for biler.

  • Resirkulering av transportinfrastruktur, introduksjon av SPACEGROUP
  • Hvordan sykkelbruk endrer måten vi planlegger byen på

Samspill mellom transportformer og sanntidssyring av bysyklister

Av Urban Infrastructure Partner AS (UIP)

  • Visjonære infrastrukturprosjekter for Oslo
  • Diskusjon
  • Guidet sykkeltur til Oslos nyeste sykkeldestinasjoner.  

med Futurebuilt.


Tilbake til nyheter