Sascha Haselmayer

August 23, 2016


I 2011 grunnla han Citymart, et selskap som i dag bidrar til å forvandle lokalsamfunn i over 50 globale byer ved å styrke innovasjonsevnen og dele inspirerende løsninger og metoder.


Tilbake til nyheter