Rikke Gram-Hansen

April 14, 2016


Rikke har siden 2008 arbeidet med åpne data for å øke innovativt bruk og gjenbruk av offentlige data, økt gjennomsiktighet og vekst – og nå streber hun etter å bruke sine kunnskaper om data, digital infrastruktur, Tingenes Internett og smarte byer i en bærekraftig, intelligent og ansvarlig urban planlegging i København.

Rikke har bakgrunn fra filosofi – og urbane studier, og er svært interessert i hvordan digitale teknologier og data påvirker både byen og byens borgere, og hvordan denne dynamikken kan brukes aktivt i urban planlegging. Hun er en inspirerende og engasjert foredragsholder om fremtidens byer.


Tilbake til nyheter