Re:Public: medvirkning eller sabotasje?

August 29, 2017


Byrådet har åpent for bred innbyggerinvolvering under revidering av samfunnsdelen i den nye kommuneplanen. Mange har møtt opp og skjellsordene har haglet. Ikke minst har forslaget om knutepunktfortetting på Nedre Grefsen og Smestad skapt enorme reaksjoner og avfødt aksjonsgrupper. Bedriver byrådet kun med en form for skinninvolvering tatt i betraktning av at beslutningen om å fortette på Nedre Grefsen og Smestad allerede er tatt? Og er aksjonistene opptatt av medvirkning eller bedriver de bare en form for sabotasje av kommunale beslutninger? Og finnes det et godt kompromiss som begge parter kan leve med?

Deltakere:

Benedicte Bull, medlem i aksjonskomiteen for Nedre Grefsen

Victoria M. Evensen, leder av byutviklingskomiteen, AP

Espen Ophaug, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, V

Øystein Thorup, adm. dir i Avantor.
NB! Debatten er åpen for alle, ikke bare de som har adgangspass under Oslo Urban Arena


Tilbake til nyheter