Rambøll Betong i transformasjon

August 29, 2017


Betong i transformasjon – urbanistsvermeri eller lønnsomt, realiserbart og bra for byen?
Og hvem sa at støpt i betong betyr risset i sten?
 
Å forlenge levetiden til eksisterende bygg er ofte både lønnsomt, bærekraftig og et godt grep for å skape bedre byliv. Transformasjon av eksisterende bygningsmasse begrenses kun av fantasien – og av og til av tekniske løsninger.
 
I vår breakout inviterer vi deg til samtale for å drøfte verdien av gjenbruk i lys av økonomiske og sosiokulturelle gevinster. Hva kan vi lære fra internasjonale prosjekter hvor det å bevare har vært en suksessfaktor og av byer hvor gode transformasjonsprosjekter er en del av hverdagsarkitekturen?


Tilbake til nyheter