Rambøll

August 23, 2016


Byene er driverne for økonomisk vekst og utvikling, og mennesker er byene fremste kapital. Gjennom en holistisk og tverrfaglig tilnærming der økonomiske, sosiale, miljømessige og fysiske løsninger integreres, bidrar Rambøll til å øke byenes attraktivitet. Disse ulike drivkreftene forsterker hverandre og legger til rette for vekst både for mennesker og samfunn.

Bettina Wanschura presenterer Rambølls tilnærming til å skape Liveable Cities – levelige byer, ved å fokusere på blågrønn infrastruktur som også bidrar til å bedre det sosiale livet i byene våre.

Anne Bertine Fagerheim forteller om Gåstrategien som Rambøll utvikler for Oslo kommune.
Sesjonen foregår på norsk og engelsk.


Tilbake til nyheter