Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

August 22, 2016


Hva hindrer raskere boligbygging? Må vil velge mellom kvalitet og kvantitet? Hvordan fungerer økonomien i boligbyggingen, og hva kan gjøres for å endre denne? Hva kan utbyggerne gjøre, hva kan myndighetene gjøre og hva kan entreprenørene gjøre?

Debattanter:
• Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling
• Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS
• Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten
• Alexander Ståhle, direktør i Spacescape
• Roger Bjørnstad, sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse

Møteleder er Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv


Tilbake til nyheter