PBE -Skøyen – fagdebatt

August 29, 2017


Fjordbyen utvides mot vest og Skøyen, ikke minst på grunn av den kommende Fornebubanen. I juni la Plan- og bygningsetaten fram et forslag til områderegulering av Skøyen. I tråd med rådende politikk og planteori legger planen opp til kompakt og funksjonsblandet byutvikling rundt et av landets beste kollektivknutepunkt. Men dette er ikke ubebygde områder. Skøyen har allerede kontorer, boliger, handel, båtopplag og mer. Hva er utfordringene når ny byutvikling skal planlegges inn i allerede fungerende byområder? Gir planforslaget et godt grunnlag for videre fortetting med kvalitet på Skøyen? I denne sesjonen blir planen blir presentert og vurdert.

Deltakere:

Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten

Lin Skaufel, arkitekt og byplanlegger, Everyday Studio, København

Halvor Weider Ellefsen, arkitekt og førsteamanuensis, Institutt for Urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

Moderator er Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved By- og regionforskningsinstiuttet NIBR-HOA


Tilbake til nyheter