Byregionene blir stadig viktigere økonomiske og politiske aktører. Samtidig gjennomgår byregionene en total transformasjon, både av byformen, og bykulturen. Norge har til nå manglet en arena der alle aktørene innenfor eiendoms-, by- og næringsutvikling i Oslo og de andre større byene – samt byregionene – kan møtes for å hente inspirasjon og dele kunnskap.

Hva er vi?
Oslo Urban Arena fokuserer på urbane løsninger. I tillegg skal vi behandle dilemmaene, og problematisere rammene for en god byutvikling. Vi skal både være en plattform for global kunnskapsdeling, et nordisk nettverk for bybyggere, og en arena for lokale løsninger.

Eiere
Oslo Metropolitan Area og Estate Media eier Oslo Urban Arena AS.

Arrangører
Oslo Metropolitan Area, Estate Media, Oslo Business Region, Osloregionen, Plan- og bygningsetaten, Arkitekthøyskolen, Aspelin Ramm.

Programkomité
Skal etterstrebe kjønns- og aldersbalanse og kulturelt mangfold. Suppleres ved behov ved organisk rekruttering.
I dag består den av Erling Fossen (leder), Linnea E. Svensson (nestleder), Einar K Holthe, Marianne Skjulhaug, Floire Daub, Sverre Landmark, Øyvind Såtvedt, Aga Skorupka, Andreas V. Bermann, Lin Skaufel, Fredrik Winther og Dana Jdid.