Oslo Urban Arena er dedikert til å identifisere urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer, blant dem entreprenørskap, smarte byer, handel, resiliente byer, musikk/mote, funksjonelle regioner, felles økonomi, multikulturalisme, infrastruktur og deltagende demokrati. Ved å koble sammen og omorganisere disse temaene, skaper Oslo Urban Arena en matrise der kompleksitet håndteres for å gi liv til forskjellige strata av nye urbane løsninger.

Den første Oslo Urban Arena ble arrangert i Oslo sentrum i juni 2014. Det var vår betatest. I 2015 økte interessen betraktelig og samlet over 700 mennesker. I tillegg til en utvidet konferanse med foredragsholdere i verdensklassen, offentlige debatter og et stort utstillingsområde, handler Oslo Urban Arena om å bringe folk sammen. Det vil bli designet forskjellige møteplasser der du kan treffe andre fagfolk og eksperter fra ethvert tenkelig felt av urban interesse.

Eiere: NE kunnskap og Greater Oslo AS i samarbeid med partnerne Osloregionen, Oslo Metropolitan Area og Oslo Business Region.

Programkomité: Erling Fossen, Greater Oslo AS (leder for programkomiteen), Marianne Skjulhaug (Leder, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo), Fredrik Winther (administrerende direktør, Oslo Business Region),, Andreas Vaa Bermann (Avdelingsdirektør, Plan- og bygningsetaten),  Linnea Svensson (administrerende direktør, Greener Events), Sverre Landmark (markedsdirektør, Aspelin Ramm), Andreas Borch-Nielsen (forretningsutvikler, NE Kunnskap), Stein Ove Ødegård (Daglig leder, NE kunnskap), Lin Skaufel (arkitekt og byplanlegger i Everyday Studio), Grete Salvesvold ( Fagsjef, Osloregionen), Aga Skorupka, (Arkitektpsykolog, LEVA Urban Design AS), Floire Nathanael Daub (partner, Space Group), Einar K. Holthe (partner og grunnlegger, Fuglen og Norwegian Icons)