Statsbygg

July 15, 2016


Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design for Kulturdepartementet.

Det nye Nasjonalmuseet skal fremstå som et profilert kulturbygg og gi Norge en tydeligere internasjonal posisjon innen visuell kunst. Museet skal bli et viktig og vitalt møtested for publikum og kunsten.

Nasjonalmuseet gir Rådhusplassen en klar avgrensning mot vest. Museet vil binde det nye sentrumsområdet ute ved fjorden sammen med den eldre bykjernen. Nasjonalmuseets bygg er tilpasset denne krevende urbane situasjonen. Det konkurrerer ikke med Rådhuset og viser respekt for de gamle stasjonsbygningene. Bygningen utstråler en ro og verdighet som står til Nasjonalmuseets samfunnsrolle. Museet bygges for fremtiden. Det  legges vekt på solide varige materialer, moderne museumsfaglige løsninger og  høye miljøambisjoner. Det bygges for å oppnå 50 prosentreduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid (CO2-fotavtrykk) i forhold til et tilsvarende bygg bygget etter dagens nivå, og uten hensyn til miljøvennlige løsninger. Til tross for sine komplekse løsninger skal museet minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus (NS 3701).

Oppmøte på Mellomstasjonen 28. 9 kl 15.00. Sikkerhetsutstyr blir utdelt.

Les mer om miljø: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Nasjonalmuseum/Miljo/

Les om byggeprosjektet nytt nasjonalmsueum her: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Nasjonalmuseum/

Se film

Innledere vil være administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen og prosjektleder for prosjekt nytt nasjonalmuseum Hans Jørgen Aase

pnn2


Tilbake til nyheter