Nye løsninger – flere boliger!

September 16, 2016


Flere rimelige og miljøvennlige boliger med god bokvalitet. Har det siste årets boligdebatt gitt oss noen nye løsninger som kan føre til et trendbrudd, eller justerer vi bare litt på de virkemidlene og arbeidsformene vi allerede har? Monner det? På Oslo Urban Arenas boligdebatt skal gamle argumenter plukkes fra hverandre og deltakerne utfordres på å tenke nytt. Hva hindrer raskere boligbygging? Må vil velge mellom kvalitet og kvantitet? Hvordan fungerer økonomien i boligbyggingen, og hva kan gjøres for å endre denne? Hva kan utbyggerne gjøre, hva kan myndighetene gjøre og hva kan entreprenørene gjøre?

Debattanter:

  • Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling
  • Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS
  • Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten
  • Alexander Ståhle, direktør i Spacescape
  • Roger Bjørnstad, sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse

Møteleder er Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv

Folketeatret 29.september

13:00 -13:50


Tilbake til nyheter