NY KEYNOTE!

May 18, 2016


Anders V. Jensen fra Sustainia i København kommer med en spesialbestilt utgave av CITIES100 som er den mest omfattende samlingen og kåringen av innovative prosjekter fra byer verden over. Anders skal plukke ut og presentere best practice-prosjekter innenfor mobilitet. Det er et tankekors at ingen norske byer når opp i denne kåringen. Anders forteller oss hvorfor.


Tilbake til nyheter