Kulturbyrået Mesén

April 7, 2017


Kunsten i våre felles rom kan og bør bidra med mer enn å være dekor eller forskjønnelse. Den kan diskutere og kommentere samfunnet og virkeligheten, være identitetsskapende, aktivisere og skape interaksjon. Når kunsten er nærværende der folk er, og med vår tids deltakende mediekultur, ligger forholdene til rette for et aktivt, progressivt demokratisk samfunn og et levende byrom. I denne breakouten diskuterer vi nøkkelen til å skape relevante, demokratiske og spennende byrom for fremtiden.


Tilbake til nyheter