Karolin Forsling

March 2, 2016


Hun mener at våre byers fremtid vil bli formet av et samarbeid mellom eiendomseiere, bedrifter og styrende organer som setter vekslende behov og ønsker til mennesker som arbeider, lever og bruker moderne urbane plasser, i fokus for integrert urban utvikling. Karolins nyeste og lenge etterlengtede innovasjon – Urban Escape Project skal faktisk utrette dette, ved å bruke 130,000 m2 flerbruksplass og være forkjemperen av denne nye tilnærmingen, i hjertet av et av Europas mest rasktvoksende byer.

I samarbeid med Stockholms eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere og Stockholm Kommune, jobber hun med å videre styrke Fastighetsägerforums arbeid som hun er medgrunnlegger av (2010), og forene innsatsen til Stockholms største eiendomsutleiere til en altomfattende urban visjon.


Tilbake til nyheter