Jakter internasjonal inspirasjon

September 18, 2017


Bransjeforeningen Oslo Metropolitan Area utfordrer byutviklerne til å se utenfor Norges grenser og hente inspirasjon internasjonalt.

Det er i forbindelse med denne ukens todagers byutviklingsarena Oslo Urban Arena i Oslo at Oslo Metropolitan Area utfordrer hovedstadens byutviklere. Nyvalgt styreleder Vibeke Ahlsand i Oslo Metropolitan Area, som også er direktør for marked og merkevare i Oslo S Utvikling, håper Oslo Urban Arena (OUA) vil bidra til at eiendomsbransjen blir tøffere til å utfordre seg selv når de skal skape fremtidens Oslo.

– De utviklingsgrepene som tas i Oslo i dag, vil ha betydning for mange generasjoner fremover. Da kan vi ikke tillate oss annet enn å lete etter inspirasjon blant de aller beste, også internasjonalt. Som bransje må vi hele tiden utfordre oss selv til å strekke oss litt lenger fordi det vi bygger har stor betydning for så mange menneskers liv og trivsel, sier Ahlsand.

I fjor kjøpte Oslo Metropolitan Area halvparten av OUA. Nå har over 600 deltakere meldt seg på konferansen, som fokuserer på urbane løsninger med innledere fra byer som Delhi, Singapore, Medellin, Athen, London, Beirut og København. Fokus blir også på medvirkning g hvordan politikere kan lage plattformer som innbyggerne kan bruke til å lansere nye ideer og løsninger.

– Det blir også diskusjoner knyttet til områdeplan for Skøyen, Avantor vil vise fram sitt forbildeprosjekt i Nydalen tegnet av Snøhetta, CBRE diskuterer framtidens handel og Telia vil vise hvordan ny teknologi kan hjelpe til å lage smartere bygg, sier Ahlsand.

– I år har vi bevisst søkt innledere fra byer verden over, og alle står sentralt i sine byers snuoperasjon. Det er over 600 byer i verden som er større enn Oslo, så vi har mye å lære fra mange. Nivået på sesjonene etter lunsj er også skyhøyt. F.eks. skal Steven Fleming som har forfattet boka Cyclespace innlede på en sesjon om hvordan Oslo skal bli en sykkelby. Han ville hatt hovedinnlegget på en nesten hvilken som helst annen konferanse, sier leder av OUAs programkomité Erling Fossen.


Tilbake til nyheter