Intercity-byen

August 29, 2017


Utbyggingen av InterCity-prosjektet er det største og viktigste jernbaneprosjektet siden Bergensbanen, og en avgjørende infrastruktur for at veksten i persontransporten skal kunne tas kollektivt. Det har også blitt snakket mye om by og knutepunktutvikling, men så langt har det ikke vært noen nye nyskapende byplaner å spore. Debatten som pågår i flere byer tyder på at de urbane konsekvensene har fått en underordet rolle i planleggingen. Konsekvensen av å legge raske spor gjennom eksisterende bysentre har skapt utfordringer både med tanke på kulturminner og plassering av ny stasjon.

Parallellsesjonen tar status på InterCity utbyggingen fra et lokalt perspektiv og ser nærmere på de urbane effektene av utbyggingen.

– Hvilke urbane løsninger planlegges med utbyggingen av InterCity?

– I hvilken grad kan byutvikling og infrastruktur spille på lag for å skape bedre byer?

– Tåler byer som Moss og Hamar to bysentre?

– Hvordan kan planprosessene bli mer fleksible?

– Hva kan byene gjøre, mens de venter på toget?

Program:

1. Innledning og ramme v/ Andreas Slettholm, Kommentator i Aftenposten

2. Tre InterCity-byer og Bane Nor presenterer pågående planer:

– Moss, v/Ordfører Tage Peterson
– Halden, v/Ordfører Thor Edquist
– Hamar, v/ Ordfører Einar Busterud
– BaneNor, v/ Leder plan, arkitektur og knutepunkt Marianne Hermansen

3. Debatt med deltagelse fra SPACEGROUP v/Byplanlegger
Floire Nathanael Daub


Tilbake til nyheter