IKT Norge

September 12, 2017


Støtteapparatet rundt gründervirksomhet og sosialboliger i Oslo og Norge generelt, fremstår hver for seg som underutviklet og med et stort behov for en ny innovativ strategi. Ved å kombinere disse to i en og samme boligmodell, har vist seg å være fordelaktig i flere diskurser; innovativ næringsutvikling, integrering, inklusjon, klasseskille, toleranse etc. Med utgangspunkt i pilotprosjektet Fish Island I London av The Trampery, som tester ut nettopp denne miksen; spekulerer vi om funnene og metodene derfra kan til fordel overføres, oversettes og implementeres i Oslo-kontekst? Hva er de avgjørende momentene i forbedringen av den norske modellen innen disse to?


Hvem deltar:

Introduksjon: Fredrik Syversen –  IKT-Norge/ Hva ønsker vi og oppnå?

• IKT-Norge er tech-næringens interesseorganisasjon. IKT-Norge har over lang tid jobbet med entreprenører og tech-grundere med stor suksess. Denne satsingen har gitt en bred forståelse av de mekanismene som skaper gode miljøer for entreprenørskap. IKT-Norge jobber med smart byutvikling i skjæringspunktet teknologi, arkitektur og samfunnsplanlegging og ønsker å bidra med denne kompetansen.

Presentasjon av ide og funn: Tin Phan, arkitekt/Gattaca –  har i en periode undersøkt og tatt del i planleggingen av en håndfull coworking spaces i Oslo og gjort interessante funn innen ny sosio-kulturell eiendomsteori, basert på tendenser i kommersiell eiendom og kompetanse i Oslo-baserte coworking spaces. Har utført utredninger innen nabolag og arbeidskomplekser i Oslo regionen.

Panel: Tin Phan / Byråd Hanna Marcussen, og andre – suprise!


Tilbake til nyheter