Hammervoll Pind

August 29, 2017


Et jorde, eiendomsgrenser etablert gjennom jordskifte for 100 år tilbake. Hvem blir den heldige i trekningen, og kan bygge blokk i 4 etasjer – hvem får lekeplassen på sin eiendom? Krav om høyder, infrastruktur, tetthet og grøntområder – alle vet det kommer.

Alt dette kan reguleres gjennom ulike avtaler. Men dessverre har avtalene en tendens til å havarere, og de avtalene som fungerer tar tid. Gjennom de nye bestemmelsene i jordskifteloven kan kommunen eller private utbyggere be om at det i den kommende reguleringsplanen for området, inntas en bestemmelse om at den utbyggingsverdi som skapes gjennom reguleringsplanen skal fordeles mellom eierne/utbyggerne innenfor reguleringsplanens nedslagsområde. Og det uavhengig av hvor verdiene skapes i planen.

I årets break-out under Oslo Urban Arena ser vi på hvilke muligheter og begrensinger de nye bestemmelsene gir, og hvordan urbant jordskifte kan bidra til økt økonomisk inntjening i utviklingsprosjekter.


Tilbake til nyheter