Fra Buzz til Business

September 5, 2017


I denne sesjonen vil Jon Christian Hillestad fortelle om sin tid i Telia, hvor han har vært med på en formidabel teknologisk utvikling. Med milliardbeløp til teknologisk utvikling har Telia per i dag verdens beste digitale infrastruktur! 
Her vil du få innsikt i hvordan Jon Christian har jobbet med å optimalisere selskapets teknologi, både fra et økonomisk perspektiv, men med et stadig større fokus på effektivisering. Fokuset vil primært vendes mot hvordan selskaper innen eiendom, bygg og retail skal gjøre buzzordet IoT til business, og gå nærmere inn i konkrete prosjekter Telia jobber med i denne digitale verden vi lever i.


Tilbake til nyheter