Eriksen Skajaa

April 7, 2017


Sosial by- og boligutvikling handler om å utvikle en by og et nabolag med utgangspunkt i de ressursene som allerede finnes der. Det kan handle om å gi folk muligheten til å bli boende i et område under utvikling eller å tilrettelegge for nabolagsbyggere som ikke alltid har de samme økonomiske midlene som større bedrifter. Hvordan står det til med muligheten for deltakelse i by og områdeutvikling i Norge? Vi hører fra folk bak interessante initiativer i inn- og utland og spør lokale beslutningstakere hva de tenker å gjøre for å tilrettelegge for deltakende sosial byutvikling.


Tilbake til nyheter