Smart is the shortcut to green

August 18, 2015


Andreas Gyllenhammer er Sustainability Manager ved SWECO, og er en ettertraktet, internasjonal foreleser innen bærekraftig byutvikling. Hans ansvarsområder i SWECO er forretning- og konseptutvikling med et sterkt fokus på bærekraft.

Gyllenhammer har en master grad i miljø- og vannteknikk, så vel som en Tekn Dr. i miljøovervåkning. Han har tidligere arbeidet med miljøforskning i Skandinavia og Africa, og med miljøovervåkning av de klimatiske effektene på fjellområder.

Andreas Gyllenhammar is the Sustainability Manager at Sweco Group, and is a highly sought after international lecturer in the subject sustainable city development. His responsibilities in Sweco are business and concept development with a strong focus on sustainability.

Gyllenhammer holds a master`s degree in environmental and water engineering, as well as Tekn Dr. in environmental monitoring. He has previously worked with environmental research in Scandinavia and Africa, and with environment monitoring of the climate effects in mountain areas.


Back to news