Oslo Urban Arena søker politikere!

June 12, 2015


Oslo Urban Arena er altfor viktig til at politikerne i Osloregionen ikke mobiliserer. Valgkampen er over i slutten av september, og kommunestyrer i hele Osloregionen skal møtes i etterkant av arrangementet for å lage en helt ny politikk for kommunen sin. Som Kjell A. Nordstrøm skal adressere i sitt innledningsforedrag, er en helt ny urban verdensordning under oppseiling. Byer i globale nettverk tar føringen, og radikale endringer i byliv og bylandskap krever en helt ny bypolitikk.

For å sikre at politikere blir oppdatert på den nye urbane tid, gir Oslo Urban Arena alle politikere i Osloregionen som enten sitter i det nåværende kommunestyret, eller nylig er valgt inn, fri inngang. Den eneste som kreves som motytelse er at de kommer med ører og øyne åpne, og en tom avtalebok, slik at de kan ta møter med interesserte studenter, arkitekter, utbyggere, planleggere og andre «Oslopolitans». Arrangementet krever registrering, gå til www.oslourbanarena.com og meld dere på nå.

 


Back to news