Masterplanner of the year.

June 10, 2015


Arkitektfaget er i rivende utvikling, og handler ikke lenger bare om å lage gode bygg, men å utarbeide reguleringsplaner og plassere byggene i en større byplankontekst. Prisen er ment å stimulere arkitektkontorer som tar djerve grep, og arbeider seriøst med å utvikle sin byplankompetanse og områdeforståelse til beste for byen.

Kriteriene som legges til grunn for kåringen er tredelt:

  1. Connectivity. Hvor godt integrert er prosjektet i den større bykroppen?
  2. Place Making. Klarer prosjektet å lage pulserende strøk og varierte møteplasser?
  3. Programmering. Hvor godt fungerer funksjonsblandingen?

Juryens begrunnelse for å gi prisen til LPO i fjor var følgende: ”Prosjektet som arkitektkontoret valgte å promotere er ikke bare luftige planer, men et realisert prosjekt hvor menneskene beviselig trives og har det godt. Arkitektkontoret har med dette prosjektet vist at de kan lage en velutviklet multifunksjonell ”bydel” med gode møteplasser. Prosjektet viser i tillegg omsorg for mellomrommene, og har klart å gjøre et ikke-sted til et sentralt knutepunkt og dermed tråklet sammen vest og øst på en forbilledlig måte. Norges beste masterplanner er LPO gjennom sitt arbeid med Vulkan.

I år har vi kun tatt med fjorårets vinner og runner up – hhv. LPO og Nordic – med videre. Nye arkitektkontorer er Dark, Superunion, White og Rodeo. Formatet er strengt. Først får kontorene 20 slides á 20 sekunder til å presentere et eller flere case, deretter møter de hverandre til en fight club hvor de snakker hverandres prosjekter både ned og opp. Tilslutt er det en høykompetent jury som avgjør hvem som vinner. Vet stemmelikhet i juryen er det applausen i salen som avgjør.

Arkitektkampen er under Oslo Urban Arena, og avslutter hele arrangementet 24.9 på Kulturhuset.

Six architectural companies are competing to be declared the Masterplanner of the year; Nordic, Superunion Architects, Rodeo Arkitekter AS, DARK Arkitekter, LPO arkitekter og White arkitekter. The prize were handed out for the first time last year, and its goal is to honor the important work architects do, and to stimulate architect companies that make bold choices and work purposely with  developing their competence in city planning and understanding of areas that are to best for the city.


Back to news