Greg Clark

May 20, 2015


Londons organiske, uplanlagte, inkrementelle karakter uten en utformings- eller reguleringsplan viser seg å være mer fleksibel enn noen annen planlagt storby kan være. Byer er «høye» på nasjonale og regionale agendaer, og alle forsøker å forstå innflytelsen av global urbanisering og re-urbanisering i den utviklede verdenen. Om vi kan forklare Londons suksess og byens gjenværende utfordringer kan vi åpne opp for en bedre forståelse om hvordan byer lykkes.

Greg Clark is better known as Grandmaster of Cities to key players in Oslo. This year he released the bestseller “The Making of a World City: London 1991 – 2021″. The book sets out in clear detail both the catalysts that have enabled London to succeed and also the qualities and underlying values that are at play: London’s openness and self-confidence, its inventiveness, influence, and its entrepreneurial zeal.

London’s organic, unplanned, incremental character, without a ruling design code or guiding master plan, proves to be more flexible than any planned city can be. Cities are high on national and regional agendas as we all try to understand the impact of global urbanisation and the re-urbanisation of the developed world. If we can explain London’s successes and her remaining challenges, we can unlock a better understanding of how cities succeed.


Back to news