Informasjonsdeling på tvers av regioner

August 5, 2015


Byene i Osloregionen blir større og tettere, blant annet gjennom transformasjon av tidligere industriområder og andre arealer med lav utnyttelse. Hvordan kan mindre steder uten tunge markedskrefter i ryggen finne sin vei til livskraftig tettstedsutvikling? Og hva kjennetegner de vellykkede transformasjonsprosjektene, og hvordan komme videre når utviklingsplaner stopper opp? Samarbeidsalliansen Osloregionen presenterer muligheter og tilbyr informasjonsdeling på tvers av regioner i parallellsesjonen “Byutvikling i Osloregionen” 24. september.


Back to news