Sosial urbanisme

May 16, 2015


Sosial sentral i Kvadraturen

Innleder er Martin Eia-Revheim fra Sentralen

Sentralen blir en byutviklings manifestasjon av Sparebankstiftelsen DNB´s virke hvor de arbeider med å bedre sosiale tiltak som for eksempel skatepark i Gamlebyen, og flere andre konkrete tiltak til sosial byutvikling. Alle støttet av stiftelsen. Hvordan bygger den en bro tilbake til dette i institusjonen Sentralen, og hvilke føringer gir dette på utbyggingen deres i Kvadraturen?

Hausmania prosjekt som sosial arkitektur  

Innleder er Arild Eriksen fra Eriksen & Skajaa

Hvordan kan man skape nye typer sosiale boligformer der man samtidig sørger for god byutvikling?

Hausmann prosjekt er et av mange prosjekter Eriksen & Skajaa har engasjert seg i der de sosiale paramenterne har gitt premissene for prosjektet. Og med sin meningsbærende fransien Pollen har de satt søkelys på bofellesskap og okkupasjon som egne former for byutvikling.  Det sosiale og miljø aspektet går igjen i alt fra interiør til områdeplaner for dette kontoret og de har fått en viktig stemme for denne retningen innen byutvikling.

Infill i tid og sted 

Innleder er Bjørnar Johnsen fra Infill Eiendom. 

Hvordan kan man strategisk starte en gentrifisering i eiendommer i utviklingsprosess ved å fylle tiden med identitetsbærende innhold? Eiendomsutviklere i Innfill har lenge sett på å fylle inn tomme steder med gode prosjekter, men etter som selskapet begynte å ta over eiendommer som kunne brukes midlertidig ble også tiden på vei mot et prosjekt viktig. Med case fra Skippergata og Nordregate ser vi på hvordan tomme lokaler kan komme både utvikler og boligkjøper til gode ved å jobbe med en sosial tilnærming til midlertidig bruk.

Innleder Maiken McCormick fra Kompass & Co

Kompass & Co er et team av sosiale entreprenører som skaper arenaer for utvikling, veskt og arbeidspraksis for ungdom som har droppet ut av skolen og andre grupper som står utenforarbeidsmarkedet. De kombinerer innovative metoder for vekst, refleksjon og kommunikasjon for å skape endring for ungdommene og oppdragsgiverne.

 

Social urbanism – a solidary approach to city development

Discussions regarding empty premises and expensive rental cost in Oslo city center “are flying high”. Do the developers and real estate investors have a social responsibility? How can we include the creative industries and the social entrepreneurs in the planning and facilitation of the city space? And is it economically sustainable?


Back to news