Gjenreisningen av Regjeringskvartalet

August 5, 2015


Regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjekter i Oslo i nyere tid. Samtidig som det skal gi effektive fysiske rammer for regjeringsapparatet, vil prosjektet sette et tydelig preg på Oslo sentrum både i anleggs- og driftsfasen. Den tragiske forhistorien gjør prosjektet spesielt utfordrende og stiller særlige krav til gjennomføringen.

Avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg vil fortelle om prosessen og det arbeidet som har blitt lagt ned siden 22. juli 2011, hvor vi står i dag, planene for å ferdigstille regjeringskvartalet omkring 2024 og de store utfordringene som forventes. Direkte etterfulgt innlegget vil Jo Ulltveit-Mo lede en ekskursjon til regjeringskvartalet.


Back to news