Penger + Sjel = Urban Ecovillage

June 24, 2015


 

Sjela

– Lightning talks x 4

Gaining by sharing, Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap

– Helen og Hard arkitekter

Plusshusboliger for en bærekraftig livsstil

– Ellen Heier, Snøhetta arkitekter og Idun Winge, utbygger

U31 – Miljøboliger for førstegangsetablerere

– Haugen Zohar arkitekter

Hurdal Urban Sustainable Village

– Helen og Hard arkitekter

Penga

– Samtale x 4

Sissel Leire, styreleder, Kruse Smith Eiendom

Pål Lund-Roland, styreleder, Filago as

Bjørnar Johnsen, utviklingsleder, Infill/Aspelin Ramm

– i samtale med Stein Stoknes, FutureBuilt

Møteleder Birgit Rusten, FutureBuilt

 

 

 

 

 

 


Back to news