Fight Hour: Boligbygging

September 1, 2015


Oslo Urban Arena tar den store boligdebatten! Skal du kjøpe bolig i Oslo koster det i snitt 50 000,- per m2. Bare i Oslo stipuleres etterslepet til 20-25.000 boliger. For å ta unna befolkningsveksten må det bygges 6.000-7.000 boliger hvert år, men det bygges om lag 2500. Innledere er Erling D. Holm, Daniel Siraj, adm. dir. OBOS, Emil Paaske, adm. dir. Veidekke Eiendom, Oslo, Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for avdeling for områdeutvikling i Oslo Kommune og Arthur Wøhni, en av arkitektene bak mirakelet i Drammen og kommunaldirektør med ansvar for plan i Bærum kommune.


Back to news