Fight Hour: Hvordan bygger vi flere og bedre boliger?

August 31, 2015


Oslo Urban Arena tar den store boligdebatten onsdag 23.9 kl. 15.00. Skal du kjøpe bolig i Oslo koster det i snitt 50 000,- per m2. Bare i Oslo stipuleres etterslepet til 20-25.000 boliger. For å ta unna befolkningsveksten må det bygges 6.000-7.000 boliger hvert år, men det bygges om lag 2500. Innledere er Erling D. Holm, Daniel Siraj, adm. dir. OBOS, Emil Paaske, adm. dir. Veidekke Eiendom, Oslo og Arthur Wøhni, en av arkitektene bak mirakelet i Drammen og kommunaldirektør med ansvar for plan i Bærum kommune.


Back to news