Hovinbyen

June 10, 2015


14.00      Velkommen og presentasjon
Moderator:      Marianne Skjulhaug Leder for Institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
14.03      Presentasjon av forslag til strategisk plan for Hovinbyen
Morten Wasstøl, Avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
14.15     Paneldebatt del 1 med kommentarer fra panelet
Debattleder:    Marianne Skjulhaug, Leder for Institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Panel:                Nicolai Carlberg, Etnolog og partner i Carlberg|Christensen ApS, København
                             Knut Eirik Dahl, Professor for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
                             Morten Wasstøl, Avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
14.40     Paneldebatt del 2 med spørsmål og kommentarer fra publikum
14.55      Oppsummering og konklusjon
15.00      Slutt

 

Hovinbyen has the potential to connect the inner city and Groruddalen, and is Oslo’s largest area of development with the opportunity for 27 000 new households and 2, 5 million m2 in commercial properties. The plans for Hovinbyen, one of the largest plans that have ever been made for a part of Oslo, will be presented.

Presenteres av:

Plan og bygningsetaten

 

 

 


Back to news