Aspelin Ramm-prisen til beste masteroppgave

June 16, 2015


God byutvikling krever høy kompetanse! I samarbeid med Aspelin Ramm vil Oslo Urban Arena for første gang samle seks finalister til en masterpitch og kåre én vinner. Vinneren får 20 000,-. Kun masteroppgaver som er bedømt til A eller B fra 2014 eller 2015 vil bli vurdert.

Her er premissene:

Deltakende masteroppgaver skal kunne bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge, ved analyse av eksisterende, planlagte eller tenkte prosjekter eller situasjoner, og skal behandle problemstillinger som er relevante ut over det prosjekt som evt. er behandlet. Ettersom byutvikling krever evne til tverrfaglig forståelse vil dette være sentralt. Det vil bli vektlagt at oppgavens tematikk/resultat er relevant for anvendelse/ gjennomføring. Klikk her for påmelding.

Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO, Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. ved institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

AspelinRamm

 


Back to news