AHO sender 70 studenter til Oslo Urban Arena!

August 5, 2015


Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitekt og designhøyskolen i Oslo har som en av sine oppgaver ansvaret for tredjeåret i grunnutdanningen av arkitektstudenter. Tredjeåret setter søkelyset på urbanismefeltet og arkitektenes mulige roller i byutvikling. På bakgrunn av dette har instituttledelsen besluttet å sende hele årgangen til Oslo Urban Arena! Instituttleder Marianne Skjulhaug begrunner valget slik; “Vi ser på konferansen som en intressant arena for studentene våre og gjør den derfor til en del av undervisningsopplegget. Konferansen gir aktuell innsikt i lokale og internasjonale agendaer for byers utvikling.”


Back to news