Ekskursjon: Tak for maten – Oslo nye takfarm

August 29, 2017


Tak For Maten er Oslos nye takhage og demonstrasjonsanlegg for takbasert urbant landbruk. Takfarmen er et pilotprosjekt i samarbeid med Bymiljøetaten og Landbrukskvartalet som etableres av Nabolagshager og driftes i samarbeid med venner i Greenhouse Oslo i Schweigaardsgate 34C.


Tilbake til nyheter