Ekskursjon: Overvannsløsning i Deichmannsgate

August 29, 2017


Pilotprosjekt for overvannshåndtering i Deichmans gate og Wilses gate Bli med og hør mer om overvannshåndteringen i Deichmans gate og Wilses gate! Etter totalrenovering ble gatene transformert til hyggelige gatetun med fotgjengerprioritert ferdsel og trygg lek rundt Møllergata barneskole. I gatene håndteres regnvannet lokalt og åpent i form av regnbed, vannskulpturer og vannrenner. Det er totalt 16 plantebed hvorav ni av disse er regnbed som er forsenket i gatestrekket. Her lagres vannet på overflaten før det infiltreres til grunnen. Gaten er belagt med permeable dekker som storgatestein, smågatestein og naturgrus slik at overflatevannet enklere infiltreres til grunnen. De «gamle kjerresporene» fra 1800-tallet er gjenskapt i form av striper i granitt. Beplantningen er variert i form av blomstringstid, struktur og ulike høyder. Eng eller naturlig vegetasjon av «barn som løper i enga» er inspirasjonskilden. Bringe naturen inn til byen- det er bynatur på sitt sterkeste!

Oppmøte 10 minutter før ved fontenen på Youngstorget.


Tilbake til nyheter