Ouroboros

June 28, 2016


Denne breakout sesjonen gjennomføres som en kombinasjon av presentasjoner og åpen diskusjon.
Fokus er å:

Øke forståelsen av hva sirkulær økonomi er i det bygde miljø

Gi et innblikk i business caset knyttet til sirkulær økonomi, forretningsgjøre bærekraft (og byutvikling) samt vise til aktuelle caseeksempler fra næringen

Tilgjengeliggjøre mulighetene som finnes innen sirkulær økonomi, samt bidra til innsikt og inspirasjon for hvordan dette kan ha verdi for deg

Med i teamet blant bidragsyterne er Jasper Steinhausen, mangeårig ekspert på feltet i Danmark, som også vil gi noen korte trekk på hva som har vært viktige i Danmarks satsning og hvordan industrien nå ruster seg innen feltet

 


Tilbake til nyheter