BYLIVsenteret

June 21, 2017


Kan den multifunksjonelle byen redde oss?

Dersom Osloregionen skal bli mer bærekraftig og mindre bilavhengig, må byene og tettstedene rundt Oslo bli multifunksjonelle og fotgjengerbaserte. Presenteres av Norske arkitekters landsforbund v/BYLIVsenteret, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Morgendagens utfordring er ikke lenger utslipp fra transportsektoren, men tiden og energien vi bruker på transport. I dag er mange steder preget av at veksten er boligdrevet, og at folk bruker bilen i det daglige selv om de reiser kollektivt til jobben i Oslo. Lange arbeidsreiser og transport til og fra ulike aktiviteter forringer folks hverdagsliv og minsker mulighetene for sosial omgang. Dersom vi skal klare å redusere folks transportbehov må småbyene i regionen bli multifunksjonelle og fotgjengerbaserte. Hvordan gjør vi det i praksis, og hvilke utfordringer møter de som prøver? Er den vedtatte areal og transportplanen god nok, eller trengs det nye mål og strategier?


Tilbake til nyheter