Byrådsavdeling for næring og eierskap

August 29, 2017


Universitetet i Oslos nye livsvitenskapsbygg blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg og skal være en motor for innovasjon. Hva må til for å utvikle hele Gaustadbekkdalen til et levende og attraktivt byområde for forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling?

Oslo skal videreutvikles som internasjonalt kraftsenter for livsvitenskap og helsenæring. Nærhet og samspill mellom aktører og gode møteplasser er helt avgjørende når universitet, sykehus, næringsklynger og bedrifter skal samarbeide tettere for å finne nye løsninger på store utfordringer. Livsvitenskapsbygget blir en sentral brikke i dette. Det skal ligge i Gaustadbekkdalen – ett av de mest fremgangsrike områdene for medisinsk forskning og innovasjon i Norden. Byggets utforming skal fremme forskning og utdanning på tvers av fag, og bygget vil bli en motor for innovasjon og næringsutvikling, nye arbeidsplasser og langsiktig økonomisk vekst i Oslo og Norge. Hva må til for å utvikle hele Gaustadbekkdalen til et levende og attraktivt byområde for forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling?

Siste nytt om livsvitenskapsbygget:
Regjeringen kom nylig med lovnad om oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2018:

https://www.aftenposten.no/norge/i/B8vr0/Gront-lys-for-UiOs-gigantsatsing-Blir-Norges-storste-universitetsbygning)

UiOs faktaside om livsvitenskapsbygget

http://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/bygg/

Innledninger

Visjoner for livsvitenskapbyen Oslo
Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo
http://www.uio.no/personer/ledelsen/perms/
Case: Hagastaden http://hagastaden.se/ – erfaringer Oslo kan dra nytte av
Fillippa Kull, Affärsutvecklingschef, Stockholm Science City: http://ssci.se/sv/content/filippa-kull-phd
Paneldebatt med innlederne og

Jan Anders Istad, MScPharm, Head of Public and External Affairs, Novartis Norge
Gro Bonesmo, arkitekt og partner i Spacegroup
http://spacegroup.no/about/practice/members/gro_bonesmo_no
Ordstyrer: Jan Fredrik Lockert, næringssjef Oslo kommune.

https://www.facebook.com/events/764415753767041??ti=ia


Tilbake til nyheter