Aspelin Ramm | Sweco

September 12, 2017


En ting er å planlegge, fortette og videreutvikle den eksisterende byen – men hvis man kunne skape fremtidens by fra bunnen av, hvordan ser det ut? Hva må du tenke på, og hva slags løsninger er selvsagte noen tiår inn i fremtiden? 12 masterstudenter har i sommer jobbet med en mulighetsstudie av nettopp dette, på oppdrag fra Aspelin Ramm og Sweco.
I 2023 legges Luftforsvarets flybase på Kjeller i Lillestrøm ned. Et stort område beliggende inntil Norges nest største transportknutepunkt er en utviklingsmulighet som har betydning for hele Oslo-regionen.

Studentene fikk utfordringen om å planlegge en bydel for fremtiden, og være både visjonære og realistiske. Her presenterer de resultatene sine. Etter presentasjonen vil det bli en samtale og spørsmålsrunde med studentene og oppdragsgiverne i Aspelin Ramm og Sweco.


Tilbake til nyheter