ASPELIN RAMM PRISEN 2017

April 21, 2017


tinphan

God byutvikling krever høy kompetanse! Oslo Urban Arena og Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge. Nye «mastere» fra alle landets universiteter og høgskoler som utdanner eiendomsutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere er invitert til å delta. Vinneren får 25 000,- . Kun masteroppgaver som er bedømt til A eller B fra 2016 eller 2017 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter.

Under Oslo Urban Arena i Folketeatersalen i september vil et uvisst antall oppgaver få anledning til å presentere seg for publikum, og det blir kåret en vinner: Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling i Norge.

FRIST for innsending: 15. august 2017. Innsendingen skal omfatte et sammendrag på opptil 200 ord samt oppgaven. Karakteren skal angis. Studenter som pr. 15. august ikke har fått sine oppgaver sensurert, må ettersende resultatet av sensuren senest den 16. september.

Klikk her for påmelding.

Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO, Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. i by- og regionplanlegging ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.


Tilbake til nyheter