Anders Vestergaard Jensen

May 18, 2016


De to siste årene har han vært forskningsansvarlig for et større initiativ som heter Global Opportunity Network. Sammen med FNs Global Compact og DNV GL arbeider initiativet med å skape et momentum for endringer, i tillegg til å oppdage og prioritere strategivalg. Dette gjøres ved å ha et godt fokus på å avdekke vekst – og utviklingsmuligheter. Så langt har initiativet jobbet med globale risikoer slik som ikke bærekraftig urbanisering, økende transportutslipp og det dominerende fokuset på bruken av fossilt brensel.

Anders har sivilingeniørbakgrunn med en PhD i transportplanlegging fra Danmarks Tekniske Universitet, hvor han forsket i ulike felter slik som bærekraftig transport, planlegging, interessentdeltakelse og beslutningsanalyse. Han har erfaring med vurderinger av bærekraftig transport og transportkonsekvenser, tilrettelegging av arbeidsseminarer og kvalitativ analyse. Han har en lidenskap for å formidle vitenskap på nye og inspirerende måter.


Tilbake til nyheter