AHO

August 22, 2016


Konseptet om ’smarte byer’ er for alvor satt på byutviklingens dagsorden. Samtidig er eksemplene etter hvert mange på at nye digitale verktøy gir store muligheter for å utvikle nye typer urbane tjenester. Men hvor smarte er virkelig disse nye tjenestene? Bidrar teknologien først og fremst til å gjøre bylivet mer ensartet og strømlinjeformet, eller kan den også sies å være frigjørende og vitaliserende? Og hva skal til for å få til et enda mer bedre samspill mellom byliv og digital teknologi? I denne break out-sesjonen inviterer AHOs forskergruppe på digitalt byliv publikum til en samtale om digitalisering og urban tjenesteproduksjon.

 

Intro​: Peter Hemmersam (AHO);
Paneldebatt:
Einar Sneve Martinussen (AHO), moderator,
Rikke Gram-Hansen (Copenhagen Solutions Lab), Even Westwang (Bengler), Tor Inge Hjemdal (DOGA),  oppsummering: Jonny Aspen (AHO).


Tilbake til nyheter