When?

28–29
September
2016

Who?

Leading urban experts from all over the world, sharing their knowledge and ideas for cities of the future.

Read more about
the speakers

Where?

Folketeateret
Oslo
Norway

Speakers

Keynotes

rikke
Rikke Gram-Hansen

Special adviser Copenhagen Solutions Lab

rikke

Presentation:

 • -

Rikke Gram-Hansen

 • Special adviser Copenhagen Solutions Lab

Rikke er prosjektleder av Street Lab, Københavns offentlig-private innovasjonssamarbeid med Cisco, TDC og Citelum, som har målet å lage et levende laboratorium for å teste og utvikle nye digitale løsninger for urbane utfordringer i hjertet av København.

Rikke har siden 2008 arbeidet med åpne data for å øke innovativt bruk og gjenbruk av offentlige data, økt transparenthet og vekst – og nå etterstreber hun å bruke sin kunnskap om data, digital infrastruktur, Tingenes Internett og smarte byer i en bærekraftig, intelligent og ansvarlig urban planlegging i København.

Rikke har bakgrunn fra filosofi – og urbane studier, og er svært interessert i hvordan digitale teknologier og data påvirker både byen og byens borgere, og hvordan denne dynamikken kan brukes aktivt i urban planlegging. Hun er en inspirerende og engasjert foredragsholder om fremtidens byer.

Rikke is the project leader of Street Lab, the City of Copenhagen’s public-private innovation partnership with Cisco, TDC and Citelum, to create a living laboratory for testing and developing new digital solutions to urban challenges in the heart of Copenhagen.

Rikke has worked with open data since 2008, to increase the innovative use and reuse of public data, enhance transparency and growth – and now she strives to employ her knowledge of data, digital infrastructure, internet of things and smart city in a sustainable, intelligent and responsible urban planning in Copenhagen.

Rikke has a background in philosophy and urban studies, and has a great interest in how digital technologies and data affect the city and its citizens and how this dynamic can be actively used in urban planning. She is an inspiring and engaged speaker on the future city.

×
hilaoren
Hila Oren

CEO at The Tel Aviv Foundation

hilaoren

Presentation:

 • -

Hila Oren

 • CEO at The Tel Aviv Foundation

Grunnlegger av Tel Aviv Global, et selskap eid av kommunen Tel Aviv-Yafo og som har ansvaret for Tel-Aviv sin globale utvikling. Oren er en ekspert i urban utvikling og har et fokus på identifisere byens sterke økonomiske sider, samtidig som hun jobber med å inkorporere de finansielle, digitale, turist og kreative kreftene i byen. I hennes periode ble visjonen Startup City dannet – en strategisk byplan for investorer, entreprenører, turister og studenter for å skape en byplattform med et privat initiativ.

Tel Aviv ble rangert som #1 oppstartsøkosystemet i Europa, bare forbigått av Silicon Valley, og #21 globale finanssenteret i GFCI-rangeringen.

Hila Oren er en doktorgradskandidat i Geografisk institutt ved Universitetet i Haifa, og arbeider med en avhandling som omhandler nivåene i bymarkedsføring (tilfellestudie: Tel Aviv). Hun har en Bachelorgrad med Honours-utmerkelse i forretningsadministrasjon med fordypning i entreprenørskap fra Universitetet i Tel Aviv.
Tel Aviv blir nevnt på samme linje som globale byer slik som Berlin, Barcelona, London, Tokyo og Beijing, og kommer til å bli en av de ledende 20 byene i verden. Tel Aviv sin globale posisjonering som en innovativ og attraktiv verdensby er en av Orens oppnåelser, og møtet med Østen er målet for neste tiår.

Founder of Tel Aviv Global, a city-owned company of the Municipality of Tel Aviv in charge of the global development of the city. Oren is an expert in urban development and focuses on the identification of the economic strengths while incorporating the financial, digital, tourism and creative forces in the city.

During her term, the Startup City vision was formed – a municipal strategic plan for investors, entrepreneurs, tourists and students tying a city platform with a private initiative.

Tel Aviv was ranked the #1 startup ecosystem in Europe, second only to Silicon Valley and #21 global financial center in the GFCI ranking.

Hila Oren is a PhD Candidate in the Department of Geography at Haifa University, working on a thesis regarding Stages in City Branding (case study: Tel Aviv). She holds a BA with honors and a Master’s Degree in Business Administration from Tel Aviv University, majoring in entrepreneurship.

Tel Aviv is mentioned in the same line with global cities such as Berlin, Barcelona, London, Tokyo and Beijing, and is destined to be one of the leading 20 cities in the world. The global positioning of Tel Aviv as an innovative and desired metropolis is one of the achievements of Oren, and facing East is the strategic goal that has been set for the next decade.

×
Karolin_kvadratisk
Karolin Forsling

Creator Urban Escape Stockholm and Chief Development Officer at AMF Fastigheter

Karolin_kvadratisk

Presentation:

 • -

Karolin Forsling

 • Creator Urban Escape Stockholm and Chief Development Officer at AMF Fastigheter

Karolin har over 17 års erfaring med urban utvikling. Hun har tilrettelagt og vært skaperen bak flere av de mest fremtidsrettede eiendomskonseptene i Stockholm og Sverige, og hennes erfaring dekker alle områder innenfor urban utvikling – fra handel til kontor, og det å skape komplette nabolag.

Hun mener at våre byers fremtid vil bli formet av et samarbeid mellom eiendomseiere, bedrifter, styrende organer som setter vekslende behov og ønsker til mennesker som arbeider, lever og bruker moderne urbane plasser, i forkanten av integrert urban utvikling. Karolins nyeste og lenge etterlengtede innovasjon – Urban Escape project skal faktisk utrette dette, ved å bruke 130,000 m2 av flerbruksplass og være forkjemperen av denne nye tilnærmingen, i hjertet av et av Europas mest rasktvoksende byer.

I samarbeid med Stockholms eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere og Stockholm kommune, jobber hun med å videre styrke Fastighetsägerforums arbeid som hun er medgrunnlegger av (2010), og forene innsatsen til Stockholms største eiendomsutleiere til en altomfattende urban visjon.

Karolin has over 17 years’ experience in urban development. Having facilitated and masterminded some of the most forward thinking real estate concepts in Stockholm and Sweden, her experience spans all areas of urban development – from retail to offices and the creation of whole neighbourhoods.

She believes the future of our cities will be shaped by property owners, businesses, governing bodies collaborating and putting the changing needs and desires of the people who work, live and use modern urban spaces at the forefront of integrated urban development. The hotly anticipated Urban Escape project, Karolin’s latest brainchild, will do just this over 130,000 sq m of mixed-use space and champion this new approach, in the heart of one of Europe’s fastest growing cities.

She is working in partnership with Stockholm’s other property investors and developers, and the City of Stockholm, to further consolidate the work of Fastighetsägarforum which she co-founded in 2010 to unite the efforts of Stockholm’s major landlords under one all-encompassing urban vision.

×
Sepher_kvadratisk
Sepehr Mousavi

Sustainability Strategist

Plantagon Companization

Sepher_kvadratisk

Presentation:

 • -

Sepehr Mousavi

 • Sustainability Strategist
 • Plantagon Companization

Sepehr Mousavi er en bærekraftekspert som er kompetent innenfor områder av flerdisiplinær planlegging, urban økologi, utvikling av rammeverk og standardisering. Han har mastergrad i Agroøkologi (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU), i forretningsadministrasjon (Edinburgh Business School) og har en internasjonal bakgrunn og arbeidserfaring; som sammen gir ham en helhetlig og holistisk forståelse av våre globale bærekraftutfordringer. Sepehr er både et aktivt medlem av og ambassadør for Plantagons kjernelag, og er i dag styremedlem i Plantagon Association.

Han er styreleder i nasjonal teknisk komité til Swedish Standards Institute (SIS) på Sustainable and Smart Cities and Communities og Sustainable Urban Food Production, samarbeider med European Committee for Standardization (CEN) på Smart and Sustainable Cities and Communities plattformen, og er styremedlem i International Standard Organization (ISO) hvor han er teknisk komitemedlem av Sustainable Development in Communities.

Sepehr Mousavi is a sustainability professional competent within areas of multidisciplinary planning, urban ecology, framework development and standardization. Holding two Masters degrees in Agroecology (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU) and Business Administration (Edinburgh Business School), multinational background and working experiences; all together provide him with an overall and holistic understanding of our global sustainability challenges.
Sepehr joined Plantagon’s core team of professionals as an active member and ambassador and currently serves as Board Member of Plantagon Association.

He chairs the national technical committee of Swedish Standards Institute (SIS) on Sustainable and Smart Cities and Communities, is the chair SIS’s national technical committee on Sustainable Urban Food Production, works with European Committee for Standardization (CEN) on Smart and Sustainable Cities and Communities platform and holds a chair with International Standard Organization (ISO) as technical committee member on Sustainable Development in Communities.

×
maria-vassilakou_PS_VC13 (3)
Maria Vassilakou

City councilor for urban development, transport, environment and citizen participation.

maria-vassilakou_PS_VC13 (3)

Presentation:

 • "Smart solutions in Vienna"
 • -

Maria Vassilakou

 • City councilor for urban development, transport, environment and citizen participation.

Maria Vassilakou begynte sin politiske karriere som generalsekretær i Den østerrikske studentforening. I november 1996 ble hun medlem av Wiens provinsparlament og i 2004 leder av partigruppen De grønne – det grønne alternativet i Wien.

Hun har siden november 2010 vært viseborgermester i Wien og byrådsrådgiver for Urbanplanlegging, trafikk & transport, klimabeskyttelse, energi og offentlig deltakelse. Maria Vassilakou er den første byrådsrådgiveren med en migrantbakgrunn. Hun ble født i Hellas og ser på Wien som en åpen, moderne og mangfoldig by.

Maria Vassilakou started her political career as Secretary General of the Austrian Students’ Union. In November 1996 she became Member of the Vienna Provincial Parliament and in 2004 Head of the Parliamentary Group of the Green Party in Vienna. Since November 2010 Maria Vassilakou is Deputy Mayor of Vienna and Executive City Councillor for Urban Planning, Traffic & Transport, Climate Protection, Energy and Public Participation. Maria Vassilakou is the first Executive City Councillor with a migration background. She was born in Greece and sees Vienna as an open, modern and diverse city.

×
anita (1)
Anita Krohn Tråseth

CEO

Innovasjon Norge

anita (1)

Presentation:

 • "Byen 2.0"
 • -

Anita Krohn Tråseth

 • CEO
 • Innovasjon Norge

"Welcome to Girlville" sa Kjell A. Nordström under åpningsforedraget av fjorårets Oslo Urban Arena, og mente at framtiden handlet om to ting: Kvinner og byer. Vi tok han på ordet og inviterte Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth til å innlede neste års Oslo Urban Arena med hennes visjoner om hvordan Oslo kommer til å se ut i 2050. Er byen blitt Girlville? Er alle sine egne arbeidsgivere? Er Oslo blitt det nye Ekofisk der alle jobber med innovasjon daglig? Anita sa begeistret JA, så det er bare å huke av 28/29. september i 2016.
Foto: Gorm K. Gaare

“Welcome to Girlville” said Kjell A. Nordström during the opening speech of last year’s Oslo Urban Arena, and believed that the future was about two things: Women and cities. We took his word for it and invited Innovation Norway Leader Anita Krohn Traaseth to kick off next year’s Oslo Urban Arena with her visions of how Oslo is going to look like in 2050. Is the city becoming the new Girlville? Are all their own employers? Is Oslo becoming the new Ekofisk where everyone works with innovation daily? Anita said YES, then it is simply to tick off the 28/29. September 2016.

×


Anders_web-
Anders Vestergaard Jensen

Senior Analyst

Mandag Morgen

Anders_web

Presentation:

 • -

Anders Vestergaard Jensen

 • Senior Analyst
 • Mandag Morgen

Anders Vestergaard Jensen is senior analyst at Monday Morning International in Copenhagen. He is responsible for doing research in new opportunities, within all sectors of the society, which can catalyst a more fruitful discussion on how we can create a transition to a more sustainable society. He is also involved in planning and conducting workshops and surveys to uncover new opportunities and measure their global attractiveness. He has visited various cities around the globe and discussed how we turn risks into opportunities.

For the past two years he has been responsible for the research in relation to a larger initiative called the Global Opportunity Network. Together with UN Global Compact and DNV GL the initiative seeks to to create momentum for change and to discover and prioritise strategy choices. It does this with a positive and enabling focus on uncovering opportunities for growth and development. So far the initiative has worked with global risks as Unsustainable urbanisation, accelerating transport emissions and continued lock-in to fossil fuels.

Anders has a civil engineering background with a PhD in transport planning from the Technical University of Denmark, where he did research in various fields like sustainable transport, planning, stakeholder participation and decision analysis. He have experience teaching in sustainable transport assessment and transport impacts, facilitating workshops and qualitative analysis He has a passion for communicating science in new and inspiring ways.

×


View programme

Sepehr Mousavi

Sepehr Mousavi is a sustainability professional competent within areas of multidisciplinary planning, urban ecology, framework development and standardization. Holding two Masters degrees in Agroecology (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU) and Business Administration (Edinburgh Business School), multinational background and working experiences; all together provide him with an overall and holistic understanding of our global sustainability challenges.
Sepehr joined Plantagon’s core team of professionals as an active member and ambassador and currently serves as Board Member of Plantagon Association.

He chairs the national technical committee of Swedish Standards Institute (SIS) on Sustainable and Smart Cities and Communities, is the chair SIS’s national technical committee on Sustainable Urban Food Production, works with European Committee for Standardization (CEN) on Smart and Sustainable Cities and Communities platform and holds a chair with International Standard Organization (ISO) as technical committee member on Sustainable Development in Communities.

Contact

Project Managers:
Oslo Metropolitan Area
Erling Fossen
erling@fossen.as
+47 907 54 954

NE kunnskap
Cecilie Helen Walle
cecilie@ne.no
+47 994 46 188

About Oslo Urban Arena

Created and hosted by NE kunnskap and Greater Oslo in cooperation with Oslo Metropolitan Area and partners from Oslo Region Alliance and Oslo Business Region.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter