Når?

28.–29.
september
2016

Hvem?

Ledende byeksperter fra hele verden som deler sine kunnskaper og visjoner om fremtidens byer.

Les mer om
foreleserne

Hvor?

Folketeateret
Oslo

Hovedpresentasjoner

Urbanistene

maria-vassilakou_PS_VC13 (3)
Maria Vassilakou

Byråd for byutvikling, samferdsel, miljø og innbyggerdeltakelse.

maria-vassilakou_PS_VC13 (3)

Presentation:

  • "Smart solutions in Vienna"
  • -

Maria Vassilakou

  • Byråd for byutvikling, samferdsel, miljø og innbyggerdeltakelse.

Maria Vassilakou er superbyråd for byutvikling, samferdsel, miljø og innbyggerdeltakelse i Wien. Hun kommer fra Die Grüne og leder an i transformasjonen av Wien til en by for gående og syklende med en rekke smarte løsninger og tiltak. Wien er den hurtigst voksende byen i tysktalende land, og Maria kommer garantert til å inspirere alle urbanister, og vårt rødgrønne byråd. Maria skal fokusere på det som er Oslo Urban Arenas hovedfokus: Urban Solutions.

×
anita (1)
Anita Krohn Tråseth

CEO

Innovasjon Norge

anita (1)

Presentation:

  • "Byen 2.0"
  • -

Anita Krohn Tråseth

  • CEO
  • Innovasjon Norge

"Welcome to Girlville" sa Kjell A. Nordström under åpningsforedraget av fjorårets Oslo Urban Arena, og mente at framtiden handlet om to ting: Kvinner og byer. Vi tok han på ordet og inviterte Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth til å innlede neste års Oslo Urban Arena med hennes visjoner om hvordan Oslo kommer til å se ut i 2050. Er byen blitt Girlville? Er alle sine egne arbeidsgivere? Er Oslo blitt det nye Ekofisk der alle jobber med innovasjon daglig? Anita sa begeistret JA, så det er bare å huke av 28/29. september i 2016.
Foto: Gorm K. Gaare

×Se programmet

Hva er Oslo Urban Arena?

Oslo Urban Arena er dedikert til å identifisere urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer, blant dem entreprenørskap, smarte byer, handel, resiliente byer, musikk/mote, funksjonelle regioner, felles økonomi, multikulturalisme, infrastruktur og deltagende demokrati. Ved å koble sammen og omorganisere disse temaene, skaper Oslo Urban Arena en matrise der kompleksitet håndteres for å gi liv til forskjellige strata av nye urbane løsninger.

Oslo Urban Arena is dedicated to identify urban solutions connected to a variety of urban topics, amongst them entrepreneurship, smart cities, retail, resilient cities, music/fashion, functional regions, shared economy, multiculturalism, infrastructure and participatory democracy. By connecting and re-arranging these topics, Oslo Urban Arena creates an array where complexity is handled in order to give life to different strata of new urban solutions.

Kontakt

Prosjektledere:
Oslo Metropolitan Area
Erling Fossen
erling@fossen.as
+47 907 54 954

NE kunnskap
Cecilie Helen Walle
cecilie@ne.no
+47 994 46 188

Om Oslo Urban Arena

Skapt og arrangert av NE kunnskap and Greater Oslo i samarbeid med Oslo Metropolitan Area og partnere fra Oslo Region Alliance og Oslo Business Region.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter