Når?

28.–29.
september
2016

Hvem?

Ledende byeksperter fra hele verden som deler sine kunnskaper og visjoner om fremtidens byer.

Les mer om
foreleserne

Hvor?

Folketeateret
Oslo

Hovedpresentasjoner

Urbanistene

Stian_BR
Stian Berger Røsland

Byrådsleder

Oslo Kommune

Stian_BR

Presentation:

 • Greetings from the Governing Mayor of Oslo
 • Wednesday
 • 09:00 - 09:05
 • Folketeateret

Stian Berger Røsland

 • Byrådsleder
 • Oslo Kommune

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo, er dedikert i å tilrettelegge for Oslos vekst som «SMART, SAFE og GREEN». Han er sterkt engasjert i utdanningspolitikken, miljø, transport og urban utvikling. Et godt utgangspunkt for årets Oslo Urban Arena!

Stian Berger Røsland, governing mayor of Oslo, is dedicated to facilitating Oslo`s growth as “SMART, SAFE, GREEN”. He is working closely with education policy, environmental issues, transport and urban development. His greetings will set Oslo Urban Arena 2015 off to a great start!

×
WinyMaas_125x125
Winy Maas

Co-founder of MVRDV

WinyMaas_125x125

Presentation:

 • BARCODE, The concept, The critique, and how to create a vibrant street life?
 • Thursday
 • 11:05 - 11:35
 • Folketeateret

Winy Maas

 • Co-founder of MVRDV

Winy Maas er en av grunnleggerne av den globale arkitektur opartøren og urbane planleggingsfirmaet, MVRDV. Firmaet er kjent for prosjekter som Expo 200 og visjonen for Paris, Grand Paris Plus Petit. I 2012 ble han utnevnt som urban supervisory for byen Almere, og har siden 2003 hatt tilsynet med utviklingen av Bjørvika i Oslo

Winy Maas er også professor og direktør ved The Why Factory, et forskningsinstitutt for fremtidens byer, som han grunnla i 2008. Siden 2013 har han vært Visiting Professor ved University of Hong Kong, og har tidligere vært blant andre professor ved ETH Zurich, Berlage Institute, MIT, Ohio State og Yale University. I tillegg designer han scener, objekter og var kurator for Indesem 2007. Han er kurator ved utstillinger, foreleser over hele verden og er involvert i internasjonale juryer.
Nylig sluttet Winy seg til Economic Development Board of Rotterdam.

Winy Maas, is one of the co-founding directors of the globally operating architecture and urban planning firm MVRDV, based in Rotterdam, Netherlands, known for projects such as the Expo 2000 and the vision for greater Paris, Grand Paris Plus Petit.

Winy Maas is also professor at and director of The Why Factory, a research institute for the future city, he founded in 2008 at TU Delft. Since 2013 he is Visiting Professor at the University of Hong Kong, before that he was among others Professor at ETH Zurich, Berlage Institute, MIT, Ohio State and Yale University. In addition he designs stage sets, objects and was curator of Indesem 2007. He curates exhibitions, lectures throughout the world and takes part in international juries.

Recently Winy Maas joined the Economic Development Board of Rotterdam (EDBR). In 2012 he was appointed urban supervisor for the city of Almere and since 2003 he has been supervising the Bjorvika urban development in Oslo. With both MVRDV and The Why Factory he has published a series of research projects.

×
GregClark200x200
Greg Clark

Grandmaster of cities

GregClark200x200

Presentation:

 • London transforming - from Capital of Finance to Tech City
 • Wednesday
 • 09:35 - 10:05
 • Folketeateret

Greg Clark

 • Grandmaster of cities

Greg Clark er bedre kjent som «Grandmaster of Cities» for sentrale aktører i Oslo. I år utga han bestselgeren «The Making of a World City: London 1991-2021». Boken tar for seg katalysatorer som har underbygget Londons suksess, kvaliteter og de underliggende verdier som er på spill: Londons åpenhet og selvsikkerhet, byens oppfinnsomhet, innflytelse og dens entreprenørskaplige engasjement.Londons organiske, uplanlagte, inkrementelle karakter uten en utformings- eller reguleringsplan viser seg å være mer fleksibel enn noen annen planlagt storby kan være. Byer er «høye» på nasjonale og regionale agendaer, og alle forsøker å forstå innflytelsen av global urbanisering og re-urbanisering i den utviklede verdenen. Om vi kan forklare Londons suksess og byens gjenværende utfordringer kan vi åpne opp for en bedre forståelse om hvordan byer lykkes.

Greg Clark is better known as Grandmaster of Cities to key players in Oslo. This year he released the bestseller “The Making of a World City: London 1991 – 2021″. The book sets out in clear detail both the catalysts that have enabled London to succeed and also the qualities and underlying values that are at play: London’s openness and self-confidence, its inventiveness, influence, and its entrepreneurial zeal.

London’s organic, unplanned, incremental character, without a ruling design code or guiding master plan, proves to be more flexible than any planned city can be. Cities are high on national and regional agendas as we all try to understand the impact of global urbanisation and the re-urbanisation of the developed world. If we can explain London’s successes and her remaining challenges, we can unlock a better understanding of how cities succeed.

×
9ecc4f79b986d8e9cb74af1bd02620de_400x400
Julian Stubbs

Brand strategist

UP THERE, EVERYWHERE.

9ecc4f79b986d8e9cb74af1bd02620de_400x400

Presentation:

Julian Stubbs

 • Brand strategist
 • UP THERE, EVERYWHERE.

Julian Stubbs emigrerte fra London til Sigtuna – rett på utsiden av Stockholm, med sin amerikanske kone. Julian er en internasjonal merkevare strateg, og har jobbet med merkevare og identitetsprosjekter for klienter som Stockholm. Her var han involvert i å utforme posisjonen byen har tatt som Skandinavias hovedstad. Julian kjenner også Oslo inngående, og vil sammenligne de to nordiske hovedstedene.

Boken hans, «Wish You Were Here», dokumenterer dette stykke arbeidet så vel som utfordringene som dukker opp under merkevare prosjekter. Julian er også grunnlegger av UP THERE, EVERYWHERE – verdens første globale sky-baserte byrå. De hjelper selskaper, organisasjoner og privatpersoner med å arbeide frem sterke merkevarer.

Julian Stubbs is the londoner that emigrated to Sigtuna – just outside Stockholm, with his american wife. Julian is an international brand strategist and has worked with brand and identity projects for clients such as Stockholm, where he was involved with creating the positioning of the city as The Capital of Scandinavia.

His book Wish You Were Here documents this work as well as the issues involved in major place branding projects. Julian is also the founder of UP THERE, EVERYWHERE – the world’s first global cloud-based agency. They help companies, organisations and people create powerful brands that connect. Julian knows Oslo by heart and will compare the two nordic capitals.

Julian has his own blog: http://www.julianstubbs.com

×
ThorstenTonndorf200x200
Thorsten Tonndorf

Head of urban development planning, Berlin

ThorstenTonndorf200x200

Presentation:

Thorsten Tonndorf

 • Head of urban development planning, Berlin

Thorsten Tonndorf, leder for urban byutvikling i Berlin. Senate Department for Urban Development and the Environment er den sentrale autoriteten i kommunen Berlin, og bidrar på mange områder til den fremtidige utviklingen av byen.

Thorsten Tonndorf, Head of urban development planning in Berlin. Senate Department for Urban Development and the Environment is the central State of Berlin authority contributing in many areas to the future development of the city.

×
BrentToderian200x200
Brent Toderian

Byplanlegger

TODERIAN UrbanWORKS

BrentToderian200x200

Presentation:

 • How to design a successful city of the future?
 • Wednesday
 • 10:40 - 11:10
 • Folketeateret

Brent Toderian

 • Byplanlegger
 • TODERIAN UrbanWORKS

Brent Toderian, TODERIAN Urban Works, er en lidenskapelig utøver og talsmann for kreativ, levende byutvikling med over 21 års erfaring fra avansert urbanisme, byplanlegging og urban design. Brent har også tidligere innehatt rollen som Vancouvers «chief planner». Han er en meget etterspurt internasjonal innleder, lærer og samarbeidspartner i fagområdet avansert urbanisme.


Brent er grunnlegger og president ved Council of Canadian Urbanism (CanU), er gjentagende radiospaltist på «City-Making» med CBC Radio, medlem av ULI BC rådgivende styre og har mange andre verv relatert til byer. Brent er også en skribent for Huffiongton Post, Atlantiv Cities, Planetizen og SPACING. Les mer:  TODERIAN UrbanWORKS

Brent Toderian, TODERIAN Urban Works, is a passionate practitioner and advocate for creative, vibrant city-building, with over 21 years of experience in advanced urbanism, city planning and urban design. Brent was also Vancouver’s former chief planner.

Brent is the founding President of the Council for Canadian Urbanism (CanU), a regular radio columnist on “City-Making” with CBC Radio, a member of ULI BC’s Advisory Board and many other bodies related to cities, and a regular writer with the Huffington Post, Atlantic Cities, Planetizen and SPACING. He is a highly sought-after international speaker, teacher and collaborator on issues of advanced urbanism. Read more: TODERIAN UrbanWORKS

×
DavidZahle200x200
David Zahle

Design Architect

Bjarke Ingels Group

DavidZahle200x200

Presentation:

David Zahle

 • Design Architect
 • Bjarke Ingels Group

David Zahle er prosjekt og design arkitekten ansvarlig for mange av BIG`s prisvinnende prosjekter. Han ledet designutarbeidelsen av Stavanger konserthus som ble tildelt «the Golden Lion» under Vennice Biennale 2004 for verdens beste konserthus. Han har også vært ansvarlig for Magnakil Education Centre på Færøyene og Danish Maritime Museum fra konsept fasen til ferdigstillelse i 2012.

Nylig har David overvåket designet på flere prominente prosjekter som Qingdao Museum, Experimentarium konkurransen i København og den prisvinnende Amagerforbænding: Københavns nye forbrenningsanlegg med et innovativt tak som også er en skibakke. Han har forelest om BIGs arbeid over hele Europa, og undervist i hele Skandinavia.

David Zahle is the Project and Design Architect responsible for many of BIG´s award winning projects. He led the design of the Stavanger Concert House, which was awarded the Golden Lion at the Venice Biennale 2004 for the world’s best concert house, the Magnakil Education Centre in the Faroe Islands and the Danish Maritime Museum from its concept stage to completion in 2012.

Recently David has overseen the design of many prominent projects including a new art gallery and sculpture park in Norway, the Qingdao Science Museum, the Experimentarium competition in Copenhagen and the prize winning Amagerforbrænding; Copenhagen’s new Waste-to-Energy Plant with an innovative roof doubling as a ski slope. He has lectured on BIG’s works throughout Europe and taught throughout Scandinavia.

Read more: http://www.big.dk/#about

×
MartinBoisen200x200
Martin Boisen

Urban geograf

Phønix panel

MartinBoisen200x200

Presentation:

Martin Boisen

 • Urban geograf
 • Phønix panel

Martin Boisen er en urban geograf og «djevelens advokat». Han har spesialisert seg innen markedsføring og merkevarebygging av destinasjon som et instrument for urbant og regionalt styresett.

Som forsker og foreleser er han involvert i etableringen av merkevarebygging og markedsføring av en destinasjon som et eget fag, og som rådgiver har han vært involvert i mer enn 50 prosjekter alt fra små landsbyer til storbyer. Han har besøkt mer enn 600 byer og er interessert i å besøke flere. Martin er også grunnleggeren av Phønix, place branding panel.

Martin Boisen is an urban geographer and the devils advocate. He specialized in the marketing and branding of places as instruments for urban and regional governance.

As a researcher and lecturer he is involved in the establishment of place branding and place marketing as an academic topic. As an advisor he’s been involved in more than 50 projects spanning small rural towns to large metropolitan areas and interreg projects. He’s been to more than 600 towns and cities and is keen to visit more. Martin is also the founder of Phønix, the international place branding panel.

×
KjellNordstrom200x200
Kjell A. Nordström

Forfatter og økonom

KjellNordstrom200x200

Presentation:

Kjell A. Nordström

 • Forfatter og økonom

Ved å blande sin omfattende akademiske kjennskap, karismatiske personlighet, og ved for å utforme meget dynamiske forelesninger, har Kjell A. Nordström blitt en av Europas mest forespurte forelesere. Han lanserte nylig boken «Urban Express», som tar for seg de store forandringene i verden gjennom et urbant perspektiv.

Dr. Kjell A. Nordström har 20 års erfaring fra arbeid med multinasjonale selskaper, og har vært konsulent/rådgiver for flere av dem over hele verden. Dr. Nordström har en doktorgrad i International Business fra Stockholm School of Economics. Hans forskning og konsultvirksomhet er fokusert i de tre områdene bedriftsstrategi, multinasjonale selskaper og globalisering. Videre har Kjell A. Nordström publisert tre bøker og utallige artikler om internasjonale prosesser i firmaer.

By blending his extensive academic knowledge and charismatic personality Kjell is known for creating highly dynamic lectures and it has made him one of Europe’s most requested lecturer. He recently released the book ” Urban Express”, which deals with the major changes taking place in the world through an urban perspective.

Dr. Kjell A. Nordström has 20 years of experience of working with multinational companies and has served as an advisor/consultant to several large multinationals throughout the world. Dr. Nordström holds a doctoral degree in International Business from the Stockholm School of Economics. His research and consulting focus is on the areas of corporate strategy, multinational corporations and globalization. Kjell Nordström has published three books and numerous articles on the internationalization process of firms.

×
linskaufel
Lin Skaufel

Arkitekt

Everyday studio

linskaufel

Presentation:

 • Copenhagen and Oslo – the beauty and the beast?
 • Wednesday
 • 09:00 - 09:30
 • Folketeateret

Lin Skaufel

 • Arkitekt
 • Everyday studio

Lin er arkitekt, dommer, mentor, guide, foredragsholder og urbanist. Denne danske urbane planlegger har forandret områder over hele verden som partner i GehlArchitects, og har nå startet sin egen praksis. Tidligere i år skapte hun furore ved å sammenligne Oslo og København: mens København er en effektiv liten El-bil er Oslo en Jeep tilsmurt med søle til sammenligning. For Lin er Oslo en attraktiv cowboy.

Lin is an architect, professional judge, mentor, guide, speaker and urbanist. This Danish urban planner has been transforming places all out the world as a partner of Gehl Architects, and has now sailed on with her own practice.

Earlier this year she made fuzz with her comparison of Oslo and Copenhagen. While Copenhagen is an effective electric car, Oslo can be compared to a jeep with mud on its sides. To Lin Oslo is an attractive cowboy.

Read more:
Everyday studio

×


200X200Oslo

Presentation:

Wrap up: Hva nå Oslo?

Valget er snart lagt bak oss. Oslo opplever en sammenhengende soloppgang for tiden. Vi oppsummerer Oslo Urban Arena for i år ved å plante våre konklusjoner hos politikerne som skal styre Oslo de neste fire årene, og staker ut kursen videre. Møt Tone Tellevik Dahl, Bård Folke Fredriksen og Lan Marie Nguyen Berg.

×
200x200_boksehandsker

Presentation:

Fight Hour: Boligbygging

Oslo Urban Arena tar den store boligdebatten! Skal du kjøpe bolig i Oslo koster det i snitt 50 000,- per m2. Bare i Oslo stipuleres etterslepet til 20-25.000 boliger. For å ta unna befolkningsveksten må det bygges 6.000-7.000 boliger hvert år, men det bygges om lag 2500. Innledere er Erling D. Holm, Daniel Siraj, adm. dir. OBOS, Emil Paaske, adm. dir. Veidekke Eiendom, Oslo, Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for avdeling for områdeutvikling i Oslo Kommune og Arthur Wøhni, en av arkitektene bak mirakelet i Drammen og kommunaldirektør med ansvar for plan i Bærum kommune.

×
FutureBuilt

Presentation:

Penger + Sjel = Urban Ecovillage

Hvorfor nøye oss med enten eller når vi kan få både og? Vi vil bo både bærekraftig og urbant. Miljøvennlig og moderne. Sykle til jobben, drikke latte på veien, høste hjertesalat fra eget tak, dusje i soloppvarmet vann og danse tango om kvelden. Og så vil vi slippe å ha egen bil. Vi vil dele. Snøhetta, Haugen/Zohar og Helen & Hard viser at det er mulig. Men er det penger i det? Kruse Smith Eiendom og Filago bygger urbane økoboliger. Og Infill profilerer prosjektene sine på sykkelvennlighet. Neppe av veldedighet.

 

Sjela

– Lightning talks x 4

Gaining by sharing, Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap

– Helen og Hard arkitekter

Plusshusboliger for en bærekraftig livsstil

– Ellen Heier, Snøhetta arkitekter og Idun Winge, utbygger

U31 – Miljøboliger for førstegangsetablerere

– Haugen Zohar arkitekter

Hurdal Urban Sustainable Village

– Helen og Hard arkitekter

Penga

– Samtale x 4

Sissel Leire, styreleder, Kruse Smith Eiendom

Pål Lund-Roland, styreleder, Filago as

Bjørnar Johnsen, utviklingsleder, Infill/Aspelin Ramm

– i samtale med Stein Stoknes, FutureBuilt

Møteleder Birgit Rusten, FutureBuilt

 

 

 

 

 

 

×
OsloGlobal200x200_-
Oslo Global

Winta Eiendom, Søylen Eiendom & Pange Property Partners

OsloGlobal200x200_

Presentation:

Oslo Global

 • Winta Eiendom, Søylen Eiendom & Pange Property Partners

Hvordan påvirker utlendingene eiendoms- og byutviklingen i Oslo? Denne spennende tematikken presenteres av Thor Thoeneie fra Winta Eiendom, Carl Erik Krefting fra Søylen Eiendom og Bård Bjølgeurd, Pange Property Partners

How do foreigners impact the city planning and real estate development in Oslo? Presented by Thor Thoeneie from Winta Eiendom, and Carl Erik Krefting from Søylen Eiendom.

×
JoUlltveitMoe_02_sh

Presentation:

Det nye regjeringskvartalet

 • Statsbygg

Presenteres av Statsbygg: Regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjekter i Oslo i nyere tid. Samtidig som det skal gi effektive fysiske rammer for regjeringsapparatet, vil prosjektet sette et tydelig preg på Oslo sentrum både i anleggs- og driftsfasen. Den tragiske forhistorien gjør prosjektet spesielt utfordrende og stiller særlige krav til gjennomføringen.


Avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg vil fortelle om prosessen og det arbeidet som har blitt gjort siden 22. juli 2011, hvor vi står i dag, planene for å ferdigstille regjeringskvartalet omkring 2024 og de store utfordringene som forventes. Direkte etterfulgt innlegget vil Jo Ulltveit-Mo lede en ekskursjon til regjeringskvartalet.

Regjeringskvartalet is one of the largest construction projects in Oslo in recent times. Simultaneously as the building intend to bring effective, physical spaces for the governments employees, the project will affect Oslo city center both in the construction and in the operating phases. The tragic past of this area will make this project especially challenging, and demand high standards all the way through the implementation. Jo Ulltveit-Mo, Statsbygg will present the process and the work that has been done since July 22nd, 2011, where they are today, the challenges that are to be expected and the plans to complete the project about year 2024. Directly followed this presentation, Jo Ulltveit-Mo will lead participants on an excursion to the area.

Presenteres av: 

statsbygg
×
OATlogo200x200-
Oslo Arkitektur Triennale 2016

Triennale utlysning

OATlogo200x200

Presentation:

 • Presentasjon av internasjonal utlysning ved kuratorteam "After Belonging Agency" fra New York
 • Thursday
 • 15:00 - 16:00
 • Boksen, Kulturhuset

Oslo Arkitektur Triennale 2016

 • Triennale utlysning

Oslo arkitekturtriennale 2016, After Belonging, handler om tilhørighet. Hvordan preges våre liv, byer og samfunn av at stadig flere lever og bor på steder vi ikke hører hjemme? OAT presenterer en rekke situasjoner som er karakteristiske for menneskenes stadig mer omflakkende tilværelse, og som er aktuelle både globalt og lokalt. Samme dag presenterer triennalen en utlysning som skal få arkitekter fra hele verden til å foreslå nye ideer og strategier for disse situasjonene. Utvalgte vinnerbidrag vil bli en viktig del av triennalens program. Senere denne ettermiddagen arrangerer OAT og kuratorene en workshop på DOGA. Her kan de som ønsker få mer informasjon om de ulike problemstillingene og utlysningens elementer og betingelser. Høsten 2016 kommer verden til Oslo for å se og diskutere forslagene.

After Belonging Agency er kurator for OAT 2016. Gruppen består av fem spanske arkitekter og akademikere som har lang erfaring med å kuratere utstillinger, installasjoner og seminarer på viktige arkitekturformidlingsarenaer – biennaler og triennaler – over hele verden. Gruppen består av Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio González Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis and Marina Otero Verzier. De holder til daglig til i New York og Rotterdam.

Oslo Architecture Trienniale is about belonging. On this year’s Oslo Urban Arena, the OAT team will present the theme for next year’s triennale and launch “In Residence” –an open competition that invites architects and professionals from all over the world to discuss and suggest solutions for a number of situations as a direct consequence of humanities increasing roving existences’ – an actuality both globally and locally. The suggested solutions will be an important part of the triennial’s program.

There will be a workshop organized by OAT and the curators at DOGA later the same day. Information about the different issues and the elements and conditions regarding the competitions will be presented.

 

×
OUA_logo_Masterplanner200x200-
Masterplanner of the year.

6 arktitektfirmaer konkurrerer!

OUA_logo_Masterplanner200x200

Presentation:

Masterplanner of the year.

 • 6 arktitektfirmaer konkurrerer!

De seks arkitektfirmaene Nordic, Superunion Architects, Rodeo Arkitekter AS, DARK Arkitekter, LPO arkitekter og White arkitekter konkurrerer om å bli kåret til årets masterplanner!
Oslo Urban Arena delte ut prisen for Norges beste masterplanner for første gang i fjor. Begrunnelsen er å hedre det viktige arbeidet arkitektene gjør, og prisen er ment å stimulere arkitektkontorer som tar djerve grep, og arbeider seriøst med å utvikle sin byplankompetanse og områdeforståelse til beste for byen.

Arkitektfaget er i rivende utvikling, og handler ikke lenger bare om å lage gode bygg, men å utarbeide reguleringsplaner og plassere byggene i en større byplankontekst. Prisen er ment å stimulere arkitektkontorer som tar djerve grep, og arbeider seriøst med å utvikle sin byplankompetanse og områdeforståelse til beste for byen.

Kriteriene som legges til grunn for kåringen er tredelt:

 1. Connectivity. Hvor godt integrert er prosjektet i den større bykroppen?
 2. Place Making. Klarer prosjektet å lage pulserende strøk og varierte møteplasser?
 3. Programmering. Hvor godt fungerer funksjonsblandingen?

Juryens begrunnelse for å gi prisen til LPO i fjor var følgende: ”Prosjektet som arkitektkontoret valgte å promotere er ikke bare luftige planer, men et realisert prosjekt hvor menneskene beviselig trives og har det godt. Arkitektkontoret har med dette prosjektet vist at de kan lage en velutviklet multifunksjonell ”bydel” med gode møteplasser. Prosjektet viser i tillegg omsorg for mellomrommene, og har klart å gjøre et ikke-sted til et sentralt knutepunkt og dermed tråklet sammen vest og øst på en forbilledlig måte. Norges beste masterplanner er LPO gjennom sitt arbeid med Vulkan.

I år har vi kun tatt med fjorårets vinner og runner up – hhv. LPO og Nordic – med videre. Nye arkitektkontorer er Dark, Superunion, White og Rodeo. Formatet er strengt. Først får kontorene 20 slides á 20 sekunder til å presentere et eller flere case, deretter møter de hverandre til en fight club hvor de snakker hverandres prosjekter både ned og opp. Tilslutt er det en høykompetent jury som avgjør hvem som vinner. Vet stemmelikhet i juryen er det applausen i salen som avgjør.

Arkitektkampen er under Oslo Urban Arena, og avslutter hele arrangementet 24.9 på Kulturhuset.

Six architectural companies are competing to be declared the Masterplanner of the year; Nordic, Superunion Architects, Rodeo Arkitekter AS, DARK Arkitekter, LPO arkitekter og White arkitekter. The prize were handed out for the first time last year, and its goal is to honor the important work architects do, and to stimulate architect companies that make bold choices and work purposely with  developing their competence in city planning and understanding of areas that are to best for the city.

×
Hovinbyen200x200-
Hovinbyen

Plan-og bygningsetaten

Hovinbyen200x200

Presentation:

Hovinbyen

 • Plan-og bygningsetaten

Presenteres av Plan- og bygningsetaten: Hovinbyen har et potensiale i å binde sammen indre by og Groruddalen, og er Oslos største utviklingsområde med mulighet for 27 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal. Planene for Hovinbyen er noen av de største som er laget for et delområde av Oslo på mange tiår. Plan- og bygningsetaten stiller sitt ferske forslag til strategisk plan til diskusjon. Hva er de riktige overordnete grepene for å skape fremtidens klimavennlige by i dette området mellom sentrum og forstad? Innledere er Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune, Nicolai Carlberg, Etnolog og partner i Carlberg|Christensen ApS, København, Knut Eirik Dahl, Professor for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og debattleder og moderator: Marianne Skjulhaug.

14.00      Velkommen og presentasjon
Moderator:      Marianne Skjulhaug Leder for Institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
14.03      Presentasjon av forslag til strategisk plan for Hovinbyen
Morten Wasstøl, Avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
14.15     Paneldebatt del 1 med kommentarer fra panelet
Debattleder:    Marianne Skjulhaug, Leder for Institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Panel:                Nicolai Carlberg, Etnolog og partner i Carlberg|Christensen ApS, København
                             Knut Eirik Dahl, Professor for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
                             Morten Wasstøl, Avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
14.40     Paneldebatt del 2 med spørsmål og kommentarer fra publikum
14.55      Oppsummering og konklusjon
15.00      Slutt

 

Hovinbyen has the potential to connect the inner city and Groruddalen, and is Oslo’s largest area of development with the opportunity for 27 000 new households and 2, 5 million m2 in commercial properties. The plans for Hovinbyen, one of the largest plans that have ever been made for a part of Oslo, will be presented.

Presenteres av:

Plan og bygningsetaten

 

 

 

×
200x200deleøkonomi-
Deleøkonomi

Deleøkonomi - urbane løsninger

200x200deleøkonomi

Presentation:

Deleøkonomi

 • Deleøkonomi - urbane løsninger

Deleøkonomi er ikke noe nytt – for eksempel har bokollektiv fungert som boform, særlig i byene. Nye digitale tjenester som alle er en del av den nye deleøkonomien slår inn over det norske markedet. Dette er tjenester der verdier skapes ved at brukerne leier, deler og låner produkter og tjenester av hverandre – i stedet for å eie og felles for dem alle, enten det er taxi-appen Uber eller å leie bil av naboen via NaboBil.no, er at de angriper og utfordrer etablert industri ved bruk av teknologi og digitale tjenester. Vi skal i denne sesjonen se på deling i urbane settinger.

Fra MESH Norway kommer Anders Mjåset , forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, Christoffer Moen, gründer av NaboBil.no og fra Oslo Kooperativ, Andreas Færøvig Olsen.

Sharing economy is nothing new – housing cooperative have existed as a housing solution, especially in the cities for a long time. New digital contributions that are all a part of the new sharing economy are hitting the Norwegian markets hard. This is services where values are created by consumers’ renting, sharing and borrowing products and services of each other – instead of owning. Mutual for all the offerings, being the taxi app “Uber” or the residential landlord Airbnb, is that they attack and challenge an established industry by the use of technology and digital services. This session will undertake the issue “sharing in urban settings”.

×
Clark_Armstrong_vonDoorn200x200-
Tech and the Real Estate

Urban Land Institute Europe

Clark_Armstrong_vonDoorn200x200

Presentation:

Tech and the Real Estate

 • Urban Land Institute Europe

Presentert av: Oslo Business Region. Den innovative økonomien er her, men de fleste av våre bygninger ble bygget for industriell- eller bedriftsøkonomi. De er eid og ledet av forretningsfolk med eldre forretningsmodeller i tankene. Vet eiendomsinvestorer og utviklere hvordan de kan møte behovene til selskaper i teknologidrevne sektorer? Hva er behovene for små og voksende firmaer i denne innovative økonomien? På samme tid så må eiendomsbransjen selv bli mer innovativ. Hvordan klarer eiendomsbransjen som en bransje å øke nivået for innovasjon og tilpasning til nye måter å arbeide på?


En felles rapport av Oslo Business Region, OMA og ULI vedrørende disse spørsmålene vil bli presentert i denne sesjonen, og presentert av ULI´s Greg Clark, Chief Executive ULI Europe Lisette Van Doorn og grunnlegger av the Trampery, Charles Armstrong.

Hosted by: Oslo Business Region. The innovation economy is here, but most of our buildings were designed for the industrial or corporate economy. They are owned and managed by people with older business models in mind. Do real estate developers and investors know how to meet the needs of firms in technology driven sectors? What are the needs of small and growing businesses in this innovation economy? At the same time the real estate sector itself must become more innovative. How does real estate as a sector increase its level of innovation and adaptation to new ways of working?

A joint report of Oslo Business Region, OMA and ULI regarding these questions will be launched in this breakout, and presented by ULI´s Greg Clark, Chief Executive ULI Europe Lisette Van Doorn and founder of the Trampery, Charles Armstrong.

Hosted by: 

OBR_Logo_1000px
×
HeidiArnesen200x200

Presentation:

Tøyen Startup Village

 • IKT Norge

Kan Tøyen bli Oslos svar på Hackney? Oslo trenger å plassere seg på den internasjonale startupscenen, og Tøyenløftet gir rom for å tenke byutvikling og næringsutvikling i ett. Tøyen har politisk oppmerksomhet og et enormt folkeengasjement.

Tøyen bør få mer enn festivaler, uteliv og satsing på barn og unge. Nytt vitensenter og studentboliger er på vei. Samtidig er det er det mange tomme lokaler på Tøyen som tårnene på senteret og det gamle sykehjemmet på Lille Tøyen. Oslos innovasjonshoder trenger rom for utvikling og verdiskaping. Dette er et godt utgangspunkt for å starte byutvikling med mer mening og gjøre Tøyenløftet til et ekte hverdagsløft. I tillegg kan Norge få sin første startup-bydel.

Kan Oslo få en Startup Village?, ved Charles Armstrong, The Trampery

Kan Tøyen Startup Village realiseres?, ved Tom Bratlie, Entra

Sofadebatt om det nye Tøyenløftet mellom Tonje Tornes (Tøyenkampanjen), Tom Bratlie (Entra), Fredrik Syversen (IKT-Norge)

Debatten ledes av Marit H Hartmann, Oslo Business Region

 

IKT Norge wants to make Tøyen, Oslo into a new Hackney, London. – “You have the towers on Tøyensenteret, the buildings in the botanical garden, the Munch museum and let alone Tøyen nursing home that is completely empty and looks like a haunted castle. There are many opportunities to be part of a new, Norwegian StartUpTown”, says Heidi Austlid – Vice President for IKT Norge.

×
200x200sosialurbanisme-
Sosial urbanisme

En solidarisk tilnærming til byutvikling

200x200sosialurbanisme

Presentation:

Sosial urbanisme

 • En solidarisk tilnærming til byutvikling

Det diskuteres rundt tomme lokaler og høy husleie i sentrum av Oslo. Har utviklere og eiendomsinvestorer et sosialt ansvar? Hvordan kan man inkludere de kreative næringene og de sosiale entreprenørene i utviklingen og tilretteleggingen av by-rommet? Og er det bærekraftig økonomisk?
Innledere ved Hausmaniaprosjektet, Eriksen og Skaiaa v/Arild Eriksen, Infill i tid v/Bjørnar Johnsen, Sparebankstiftelsen DnB og Sentralen v/Martin Eia-Revheim og Maiken McCormick, partner, Kompass og co.

Sosial sentral i Kvadraturen

Innleder er Martin Eia-Revheim fra Sentralen

Sentralen blir en byutviklings manifestasjon av Sparebankstiftelsen DNB´s virke hvor de arbeider med å bedre sosiale tiltak som for eksempel skatepark i Gamlebyen, og flere andre konkrete tiltak til sosial byutvikling. Alle støttet av stiftelsen. Hvordan bygger den en bro tilbake til dette i institusjonen Sentralen, og hvilke føringer gir dette på utbyggingen deres i Kvadraturen?

Hausmania prosjekt som sosial arkitektur  

Innleder er Arild Eriksen fra Eriksen & Skajaa

Hvordan kan man skape nye typer sosiale boligformer der man samtidig sørger for god byutvikling?

Hausmann prosjekt er et av mange prosjekter Eriksen & Skajaa har engasjert seg i der de sosiale paramenterne har gitt premissene for prosjektet. Og med sin meningsbærende fransien Pollen har de satt søkelys på bofellesskap og okkupasjon som egne former for byutvikling.  Det sosiale og miljø aspektet går igjen i alt fra interiør til områdeplaner for dette kontoret og de har fått en viktig stemme for denne retningen innen byutvikling.

Infill i tid og sted 

Innleder er Bjørnar Johnsen fra Infill Eiendom. 

Hvordan kan man strategisk starte en gentrifisering i eiendommer i utviklingsprosess ved å fylle tiden med identitetsbærende innhold? Eiendomsutviklere i Innfill har lenge sett på å fylle inn tomme steder med gode prosjekter, men etter som selskapet begynte å ta over eiendommer som kunne brukes midlertidig ble også tiden på vei mot et prosjekt viktig. Med case fra Skippergata og Nordregate ser vi på hvordan tomme lokaler kan komme både utvikler og boligkjøper til gode ved å jobbe med en sosial tilnærming til midlertidig bruk.

Innleder Maiken McCormick fra Kompass & Co

Kompass & Co er et team av sosiale entreprenører som skaper arenaer for utvikling, veskt og arbeidspraksis for ungdom som har droppet ut av skolen og andre grupper som står utenforarbeidsmarkedet. De kombinerer innovative metoder for vekst, refleksjon og kommunikasjon for å skape endring for ungdommene og oppdragsgiverne.

 

Social urbanism – a solidary approach to city development

Discussions regarding empty premises and expensive rental cost in Oslo city center “are flying high”. Do the developers and real estate investors have a social responsibility? How can we include the creative industries and the social entrepreneurs in the planning and facilitation of the city space? And is it economically sustainable?

×
200x200_Kulturbanisme-
Kulturbanisme

Oslo, en bykulturhovedstad

200x200_Kulturbanisme

Presentation:

Kulturbanisme

 • Oslo, en bykulturhovedstad

Hva skjer når Grasrota samarbeider med eiendomsbransjen om nyskapende byutvikling. Blir byen bedre når byens innholdsleverandører får delta i byutviklingen? Gir det en mer sosialt og kulturelt inkluderende by. Er utviklerne med på dette? Og er det bærekraftig økonomisk? Kulturbanisme med Eyvind Brox fra BLÅ, Runar Eggesvik fra Kulturhuset, Even Ramsvik fra Ylajali og Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika Utvikling. Cecilie Asker, kommenator i Aftenposten leder samtalene etter innleggene.

Det søte byliv.

Innleder er Even Ramsvik fra Ylajali

Mat og drikkekultur er god bykultur.

Hvordan jobber man best sammen med eiendomsutviklere for å få til de gode stedene, hva kan man egentlig få ut av det og ser utviklerne og politikerne egentlig betydningen av mat og drikke steder for en god byutvikling og et godt urbant liv? Even Ramsvik debatterer og presenterer.

Oslo, en kulturhovedstad!

Innleder er Runar Eggesvik fra Kulturhuset/Trøbbelskyter.

Kulturelt innhold betyr så mangt og Oslokulturen vokser. Men hva består den av? Runar Eggesvik og Trøbbelskyter jobber med å utvikle byens kulturbaserte møtesteder, og har hatt fingrene sine i alt fra festivaler som Øyafestivalen, by:Larm og Piknik i Parken, til så forskjellige møtesteder som Sukkerbiten, Peloton, Mono, Mathallen, Tilt og Kulturhuset.

Hvordan kan urbant kulturinnhold  sette premisser for byutvikling, heller enn å bli et påtrengende kompromiss? Hvem har æren for Kulturhovedstaden og hvem bør egentlig definere Oslokulturen? Runar Eggesvik debatterer og presenterer med utgangspunkt i området rundt Youngstorget.

Musikk- og utelivesinstitusjonen Blå kjøper seg selv.

Innledere Eyvind Brox fra BLÅ

Hva skjer nå kulturinnhold går inn på eiersiden på eiendomsiden og blir en egen byutvikler?

Blå har klart å kjøpe seg selv. Bygget de er i et samarbeidsprosjekt med Anton B. Nilsen,  og bli per definisjon plutselig en kulturell byutvikler. Hva skjer nå? Og er de slik at kulturinstitusjoner bør se til å eie i istedenfor å leie?

Eivind Brox forteller historien om da BLÅ kjøpte seg selv og er med på kulturbanisme debatten fra sitt kulturby-utvikler perspektiv.

Bjørvika Utvikling

Innleder er Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst ved Bjørvika Utvikling

Anne Beate ledersatsningen på kunst i allmenningene i Bjørvika og satt i gang flere internasjonalt annerkjente kunstprosjekt på blant annet Future Library, Herligheten/Losæter og Slowspace i Bjørvika området, med både kulturekk og sosial apell.

 

“Culturebanism” – Oslo, a culture capital:

What happens “when the average Joe» cooperates with the real estate industry on innovative city development? Will the city continue to progress when the city’s content provider gets to participate in city development? And does the cooperation efforts make a more social and cultural including city? Are the developers on board? And is it economically sustainable?

Eivind Brox from BLÅ, Runar Eggesvik from Kulturhuset, Even Ramsvik from Ylajali, Runar Eggesvik from Kultuhuset and Anne Beate Hovind from Bjørvika Utvikling presents.

×
Norli_Westerdahl_Hammarlund_Bonesmo200x200-
Station City

Transit orientated development

Norli_Westerdahl_Hammarlund_Bonesmo200x200

Presentation:

Station City

 • Transit orientated development

Presentert av SPACEGROUP: de skandinaviske hovedstadene og de nærliggende regionene er de raskest voksende i hele Europa. I møte med en av de mest dramatiske økonomiske, kulturelle og sosiale skiftene i historien blir det et enormt press på byer og infrastruktur. For å imøtekomme vekst og endringen til et mer lavkarbon-samfunn er en mer holistisk og en over-grensene tilnærmning i planleggingen nødvending. Forelesere er Robert Westerdahl, Business Development Director, MTR Nordic, Gro Bonesmo, Professor and partner at SPACEGROUP, Urban Hammarlund, Regional Director, Jernhusen and Hanne Bertnes Norli, VP Strategy and Development, Ruter.

Hovedemner: urban planlegging for “zero emission station cities”, finansielle strategier, byggeteknikker, og nye materialer, ledelse, “interfaces” og drift.

Hosted by SPACEGROUP: The Scandinavian capitals and the surrounding regions are the fastest growing in Europa. Facing one of its most dramatic economic, cultural and social changes in history. This is putting enormous pressure on the existing cites and infrastructure. To manage the growth and the changeover to a low carbon society a more holistic and cross border planning approach is needed. Speakers are Robert Westerdahl, Business Development Director, MTR Nordic, Gro Bonesmo, Professor and partner at SPACEGROUP, Urban Hammarlund, Regional Director, Jernhusen and Hanne Bertnes Norli, VP Strategy and Development, Ruter.
Key topics: urban planning for zero emission station cities, financial strategies, building techniques and new materials, leadership, interfaces and operation. 

Hosted by:   

SG_LOGO_2010
×
Osloregionen kart og tegnforklaring2

Presentation:

Byidealer i små og mellomstore byer

 • OSLOregionen

Presenteres av samarbeidsalliansen Osloregionen: Større byer lever godt med bytransformasjon som en kontinuerlig prosess – byen blir aldri ferdig, men bygges om gang på gang. Men hvordan er det med de mindre byene? Prøver de ukritisk å kopiere storbyene, og er det økende antallet transformasjonsprosjekter godt nok tilpasset stedenes særpreg? Hvilke merverdier tilfører de byen, og bygges de med kvaliteter som gjør dem til forbildeprosjekter, nå og i fremtiden? Inneholder dagens sentrumsplaner god nok elastikk for fremtidig vekst og nye ideer om god byutvikling, og hvor store bør dagens små og mellomstore byer på Østlandet bli? Med bakgrunn i konkrete byutviklingsprosjekter i Hamar, Jessheim, Moss og Tønsberg vil byplansjefene i de fire byene reflektere om disse og andre spørsmål knyttet til byutviklingens kompleksitet og muligheter, i opp- og nedgangstider.

Deltakere: Byplansjef Kari Nilssen, Hamar kommune, plan- og næringssjef Elisabet Frøyland, Ullensaker kommune, kommuneplanlegger Terje Pettersen, Moss kommune og byplansjef Rita Regbo, Tønsberg kommune.
Møteledere: Grethe Salvesvold, Osloregionen, og Marianne Skjulhaug, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

 

The cities in the Oslo region are becoming bigger and denser, due to, amongst other things, transformation of previous industrial areas, and other parts with minimal utilization. What characterizes the successful transformation projects, and how do we proceed when the development plans halts?

Hosted by:

 

logo_osloregionen
×
200x200EllinorMayAas-
Havnepromenaden

Oslo Kommune

200x200EllinorMayAas

Presentation:

 • Ekskursjon
 • Wednesday
 • 15:45 - 18:00

Havnepromenaden

 • Oslo Kommune

Ellinor May Aas, prosjektleder for Havnepromenaden for Oslo Kommune leder oss på en spennende havnestreif! På veien treffer vi Stine Sachse fra LEVA Urban Design, og vi ser nærmere på bruk og utvikling av ulike rom både nye og gamle langs Oslos sjøside. Her skal hele området aktiviseres – Bli med og få en introduksjon til alt det spennende som skal skje!

Oppmøte ved Kate Moss statuen inne i Folketeaterpassasjen kl. 15:45.

×
Masterpitch200x200-
Masterpitch

Aspelin Ramm-prisen 2015

Masterpitch200x200

Presentation:

Masterpitch

 • Aspelin Ramm-prisen 2015

God byutvikling krever høy kompetanse! I samarbeid med Aspelin Ramm vil Oslo Urban Arena for første gang samle seks finalister og kåre én vinner. I perioden 1.8-25.8, masteroppgaver som er bedømt til A eller B i 2014 eller 2015, sendes inn for deltakelse i Masterpitch. Vinneren får NOK 20.000.
Her er premissene:
Deltakende masteroppgaver skal kunne bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge, ved analyse av eksisterende, planlagte eller tenkte prosjekter eller situasjoner, og skal behandle problemstillinger som er relevante ut over det prosjekt som evt. er behandlet. Ettersom byutvikling krever evne til tverrfaglig forståelse vil dette være sentralt. Det vil bli vektlagt at oppgavens tematikk/resultat er relevant for anvendelse/ gjennomføring.

Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO, Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. ved institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

For påmelding, klikk her.

Solid city development demands expertise! In cooperation with Aspelin Ramm, will Oslo Urban Arena for the first time gather six finalists and announce a winner! In the period August 1st to August 25th, thesis that has been judged an A or B in 2014 or 2015 is eligible for submission to Masterpitch. The winner will receive 20. 000 NOK.

 

×


Se programmet

Nyheter og oppdateringer

Start-up pakke til kr. 500,-

Oslo Urban Arena tilbyr startpakke til gründere og kulturentreprenører med selskap etablert 1.1.2013 eller senere. Ideele kulturstiftelser hvor ingen er fast ansatt eller med omsetning på under én million kroner kvalifiserer også. For påmelding, klikk her

Berlin 2030!

Thorsten Tonndorf, Head of urban development planning in Berlin. Senate Department for Urban Development and the Environment is the central State of Berlin authority contributing in many areas to the future development of the city.

Lin Skaufel confirmed as new speaker

The danish urban planner Lin Skaufel is confirmed as speaker at Oslo Urban Arena 2015.

Calling architects all over the world

Calling architects all over the world Oslo Architecture Triennale (OAT) will use Oslo Urban Arena to launch an international architecture competition.

Masterpitch & Matchup

Oslo Urban Arena kills two birds with one stone and offers master students the opportunity to pitch their thesis in front of an expert jury.

Brent is back

The ex chief city planner of Vancouver – Brent Toderian – will be speaking at Oslo Urban Arena 2015.

Early bird catches the worm

Oslo Urban Arena open our registration as of today, and can offer the early birds close to 20% discount.

Hva er Oslo Urban Arena?

Oslo Urban Arena er dedikert til å identifisere urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer, blant dem entreprenørskap, smarte byer, handel, resiliente byer, musikk/mote, funksjonelle regioner, felles økonomi, multikulturalisme, infrastruktur og deltagende demokrati. Ved å koble sammen og omorganisere disse temaene, skaper Oslo Urban Arena en matrise der kompleksitet håndteres for å gi liv til forskjellige strata av nye urbane løsninger.

Oslo Urban Arena is dedicated to identify urban solutions connected to a variety of urban topics, amongst them entrepreneurship, smart cities, retail, resilient cities, music/fashion, functional regions, shared economy, multiculturalism, infrastructure and participatory democracy. By connecting and re-arranging these topics, Oslo Urban Arena creates an array where complexity is handled in order to give life to different strata of new urban solutions.

Kontakt

Prosjektledere:
Oslo Metropolitan Area
Erling Fossen
erling@fossen.as
+47 907 54 954

NE kunnskap
Cecilie Helen Walle
cecilie@ne.no
+47 994 46 188

Informasjon om utstillere

Tone Lise Vilje
tonelisevilje@gmail.com
Tlf: 479 33 054

Om Oslo Urban Arena

Skapt og arrangert av NE kunnskap and Greater Oslo i samarbeid med Oslo Metropolitan Area og partnere fra Oslo Region Alliance og Oslo Business Region.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter